วันที่ 22 กันยายน 2564 ที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมของการบริหารจัดการน้ำหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ที่สถานีบังคับน้ำ ปากคลองบางบาล อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา  จากนั้นเปิดเผยว่า

เหตุการณ์น้ำท่วมริมตลิ่ง  ในพื้นที่ลุ่มต่ำของภาคกลาง และตั้งอยู่นอกเขตชลประทานแบบนี้  จะมีชาวบ้านได้รับผลระทบบ้าง ถือเป็นเรื่องที่ชาวบ้านในพื้นที่  รับรู้ว่าจะเกิดขึ้นเป็นประจำในช่วงฤดูน้ำหลาก ซึ่งชุมชนที่ได้รับผลกระทบนั้น ได้ให้ทางจังหวัดเข้าช่วยเหลือด่วน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกรมชลประทานนั้น พยายามบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพ และให้กระทบต่อพื้นที่จังหวัดท้ายเขื่อนน้อยที่สุด 

โดย จ.พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกล้เคียง จะเป็นด่านหน้าก่อนมวลน้ำเหนือไหลเข้ากรุงเทพ ซึ่งมีการเตรียมพื้นที่แก้มลิงตามธรรมชาติไว้ถึง 10 แห่ง เพื่อรับน้ำเหนือ และยังเป็นการเก็บน้ำเข้าทุ่งเพื่อใช้ในการเพาะปลูกฤดูกาลหน้า

อย่างไรก็ตามเน้นย้ำให้สร้างเจ้าพระยา 2 หรือคลองบางบาล-บางไทร ซึ่งเป็น 1 ใน 9 แผนหลักบรรเทาอุทกภัยในลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายในปี  มั่นใจว่าต่อไปจะไม่มีน้ำท่วมใหญ่เหมือนกับปี 2554 อย่างแน่นอน

 สุนทร พงษ์เผ่า :ภาพ/ข่าว