วันนี้ 14 กันยายน 2454 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร. ได้มาตรวจเยี่ยม สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก ซึ่งเป็น 1 ใน 15 สถานีตำรวจนำร่องภายใต้ชื่อโครงการ “ชุมชนตลาดบ้านคลอง Smart Safety Zone 4.0” ที่บริเวณชุมชนย่านตลาดบ้านคลองซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจใหม่ของจังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่การค้าขายระดับพื้นฐานจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ มีความหนาแน่นของประชากรในทุกระดับ ประกอบด้วย 5 ชุมชน ในพื้นที่ดำเนินการ ได้แก่ ชุมชนสิงหวัฒน์ซอย 3 , ชุมชนสิงหวัฒน์ซอย 5, ชุมชนพระลือ , ชุมชนบ้านคลองสามัคคี และชุมชนบ้านคลองพัฒนา มีประชากรในพื้นที่ ประมาณ 4,589 คน ภายใต้พื้นที่รับผิดชอบกว่า 2 ตร.กม. สภ.เมืองพิษณุโลก ได้จัดตั้งเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมเชิงรุกประจำสถานี หรือ big six และ ได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อวิเคราะห์พื้นที่จุดเสี่ยงอาชญากรรม ซึ่ง ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6ได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้มอบหมายให้ พล.ต.ต.พยูห์ ธนะศรีสืบวงศ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธวัช วงศ์สง่า ผบก.ภ.จว.พิษณุโลก ,พ.ต.อ.กฤชกนก ด่านอุดม รอง ผบก ภ.จว.พิษณุโลก,พ.ต.อ.ภาคภูมิ ปราบศรีภูมิ ผกก.สภ.เมืองพิษณุโลก ,นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ,ดร.เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก  ,คณะ กต.ตร.จังหวัดพิษณุโลก ,นายสมเกียรติ แสงสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ,คุณสุวิมล ปราบศรีภูมิ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก, เข้าร่วมประชุมกับเครือข่ายด้วย สภ.เมืองพิษณุโลก

ได้มีการพิจารณาถึงความพร้อม เลือกชุมชนตลาดบ้านคลอง ในการนำร่องโครงการ Smart Safety Zone 4.0 พร้อมทั้งได้นำนโยบาย ผบ.ตร. ตามแนวคิดที่จะลดความหวาดระแวงภัยอาชญากรรม พร้อมกับ ความร่วมมือของภาคีเครือข่าย และการนำนวัตกรรมมาใช้ ดังนี้ 1. ) การใช้แอพพลิเคชั่น Police I Lert U, OBS I-service ฝากบ้านไว้กับตำรวจ, ระบบสายตรวจ 4.0 และแอพพลิเคชั่น Life 360 ติดตาม และตรวจสอบเส้นทางการปฏิบัติหน้าที่ของสายตรวจ, 2.) ปรับปรุงห้อง CCOC ให้เป็นไปตามแบบที่ ตร.กำหนด และเป็นจุดควบคุมสั่งการแบบครบวงจร, 3.) เชื่อมระบบกล้องวงจรปิดจากศูนย์ควบคุมสั่งการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก IP CCTV จำนวน 143 ตัว โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด และติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV เพิ่มเติมอีกจำนวน 40 ตัว ในเขต Smart Safety Zone 4.0 โดยใช้งบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พิษณุโลกบางส่วน

4.) ติดตั้งโปรแกรม License plate ติดตามทะเบียนรถต้องสงสัย รวมถึงจัดทำศูนย์ปฏิบัติการ CCOC และเชื่อมสัญญาณกล้องมายังศูนย์เพื่อสามารถควบคุม และสั่งการเหตุด่วนได้ทันท่วงที, 5.) ติดตั้งเสารับแจ้งเหตุ SOS บริเวณตลาดบ้านคลอง, 6.) ปรับภูมิทัศน์/สภาพแวดล้อม ขีดสีตีเส้นเครื่องหมายจราจรขาวแดง ประสานภาคเอกชนให้ปรับมุมกล้อง CCTV ส่องไปยังพื้นที่สาธารณะ และเพิ่มไฟส่องสว่างในพื้นที่ล่อแหลม, 7.) นวัตกรรมโปรแกรม Adaptive Traffic Signal Controlระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะขณะนี้พื้นที่ตามโครงการ “ชุมชนตลาดบ้านคลอง Smart Safety Zone 4.0” ของ สภ.เมืองพิษณุโลก มีความพร้อมที่จะสร้างความเชื่อมั่น อุ่นใจ ปลอดภัยในชุมชน

ต่อมา พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ได้มาตรวจเยี่ยม สภ.ปากเกร็ด      ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 ซึ่งเป็น ใน 15 สถานีตำรวจนำร่องภายใต้ชื่อโครงการ ” สมาร์ท เซฟตี้โซน 4.0 เมืองทองธานี ” (SMART SAFETY ZONE เมืองทองธานี  โดยมีพื้นที่ในความรับผิดชอบ สามตารางกิโลเมตร และในการนี้ได้ร่วมกับ พล.ต.ต.สุรพล เปรมบุตร รอง ผบช.ภ.1, พล.ต.ต.ไพศาล วงศ์วัชรมงคล ผบก.ภ.จว.นนทบุรี , นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  ,นายวินัย รอดจ่าย อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ , นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายยกเทศบาลนครปากเกร็ด , ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ ประธานที่ปรึกษา กต.ตร. ภ.จว.นนทบุรี ,พ.อ.อารักษ์ สรธิติไกร ผอ.กผค.ศตก. , น.อ.บวรศักดิ์ วิเศษรจนา รอง ผอ.กพอท.ศอพท. , พ.ต.อ.ถาวร ดุลยวิทย์ รอง ผบก.ภ.จว.นนทบุรี , คุณทวีศักดิ์ ธีระเกียรติกำจร ที่ปรึกษาประธานกรรมการ , คุณกุลวดี จินตวร ผู้อำนวยการบริหาร อิมแพ็ค ,คุณภิญโญ ทองเจือ ผู้จักการทั่วไป บางกอกแลนด์ ,นายสมยศ วิชากร นายอำเภอปากเกร็ด , พ.ต.อ.พงศ์จักร ปรีชาการุณพงศ์ ผกก.สภ.ปากเกร็ด ตัวแทนนักธุรกิจในภาคีเครือข่าย และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ปากเกร็ด ตรวจเยี่ยมประชาชนในเขตรับผิดชอบของ

โครงการ ” สมาร์ท เซฟตี้โซน 4.0 เมืองทองธานี ” (SMART SAFETY ZONE เมืองทองธานี ของ สภ.ปากเกร็ด

เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบถึงการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างทั่วถึงและติดตามความคืบหน้าในการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการป้องกันอาชญากรรม     เพื่อให้การป้องกันอาชญากรรมในโครงการดังกล่าวมีประสิทธิภาพสูงสุด  โดย สภ.ปากเกร็ด ได้นำนวัตกรรมมาใช้ในการป้องกันอาชญากรรมอย่างเข้มข้น ดังนี้ 1.) ดำเนินการปรับปรุงศูนย์กล้องวงจรปิด จำนวน 3 ศูนย์, 1.1 ศูนย์ควบคุมสั่งการ CCOC สภ.ปากเกร็ด  มี กล้องCCTV จำนวน 100 ตัว 1.2.ศูนย์ควบคุมสั่งการ CCTV เทศบาลปากเกร็ด  มี กล้องCCTV จำนวน 550 ตัว ,1.3 กล้องวงจรปิดของภาคประชาชนที่ร่วมโครงการ จำนวน 110 ตัว, 2.) ระบบการรับแจ้งความ แจ้งเหตุด่วน ขอความช่วยเหลือ ติดตามความคืบหน้าคดี แบบ ONLINE ผ่าน LINE OFFICIAL สภ.ปากเกร็ด  

3.) LINE กลุ่มจำนวน 22 กลุ่ม มีสมาชิกประมาณ 7,000 คนเศษ, 4.) Appliacation police 4.0 ระบบสายตรวจในยุค 4.0, 5.) Appliacation CCTV ONLINE, 6.) Appliacation check point (covid control), 7.) .Appliacation Police I lert u., 8.)  Appliacation CRIMES ONLINE, 9.) การปรับปรุงสภาพแวดล้อม อาทิเช่น ทาสีตีเส้นสัญญาณ ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ และซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ตามจุดเสี่ยงที่ได้ลงพื้นที่สำรวจร่วมภาคีเครือข่าย BIG SIX และที่ได้รับทราบข้อมูลจากการประชุมการสร้างภาคีเครือข่ายป้องกันอาชญากรรม 10.ป้ายประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้โครงการ” สมาร์ท เซฟตี้โซน 4.0 เมืองทองธานี ” (SMART SAFETY ZONE 4.0 เมืองทองธานี ) โดยติดตั้งป้ายไวนิล และฉายผ่านจอภาพ LED บริเวณแยกที่มีผู้คนพลุกพล่าน ภายในพื้นที่โครงการ ,11.คลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์โครงการสร้างการรับรู้โครงการ” สมาร์ท เซฟตี้โซน 4.0 เมืองทองธานี ” (SMART SAFETY ZONE ผ่านช่องทางสื่อโซเชียล YOU TUBE ช่อง สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด และ FACE BOOK “สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด ราชการ”พล.ต.ท.สุรเชษฐ์  กล่าว