นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและแกนนำพรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊ค ‘Chaturon Chaisang‘ กล่าวให้ความเห็นต่อเรื่องคสช.สั่งล้มการสรรหากรรมการกสทช. ว่า การที่คสช.ออกคำสั่งล้มการสรรหาและกำหนดแนวทางดูแลทีวีดิจิตัล เป็นการรวมศูนย์ การกำหนดความเป็นไปและการตัดสินใจของกสทช.ไว้ในมือของคสช.โดยเฉพาะหัวหน้าคสช.ตามลำพัง การออกคำสั่งเช่นนี้ เป็นเหมือนบทสรุปที่คสช.ได้กระทำต่อกสทช.คือ ยึดเอาอำนาจทุกอย่างไปจากกสทช.จนไม่เหลือสภาพของการเป็นองค์กรอิสระที่ควรจะวางตัวเป็นกลาง และมีหน้าที่ดูแลให้เกิดการกระจายการใช้คลื่นความถี่ซึ่งเป็นทรัพย่ากรส่วนรวมของชาติให้เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายในสังคมให้มากที่สุด

“ความจริงคสช.ได้ทำลายความเป็นอิสระของกสทช.จนเกือบไม่เหลืออะไรมานานแล้ว เช่น ออกคำสั่งกำหนดการใช้จ่ายเงินรายได้จากการประมูลเสียเอง และให้โอนเงินรายได้ที่เหลือเข้าคลัง การแทรกแซงกสทช.ครั้งแล้วครั้งเล่า รวมทั้งการทำให้กสทช.กลายเป็นเครื่องมือในการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน ด้วยการสั่งปิดทีวีหรือวิทยุที่เห็นว่าขัดคำสั่งคสช.ตามอำเภอใจและเลือกปฏิบัติ ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่กสทช.พึงกระทำเลย” นายจาตุรนต์ กล่าว

นายจาตุรนต์  กล่าวด้วยว่า การออกคำสั่งครั้งล่าสุดนี้ นอกจากทำให้กสทช.จะต้องอยู่ต่อไปอย่างไม่มีอนาคตและไม่มีหน้าที่รับผิดชอบที่เป็นแก่นสารแล้ว ยังมีการดูแลทีวีดิจิตัลที่ทำให้เกิดการได้หรือเสียผลผระโยชน์มหาศาลของบริษัทเอกชน ซึ่งแทนที่จะให้ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในการรักษาผลผระโยชน์ของประเทศและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย การรับผิดชอบทั้งหมดกลับกลายเป็นของคสช.ซึ่งเป็นองค์กรที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ที่ไม่มีใครตรวจสอบถ่วงดุลได้ หรือแม้แต่จะวิพากษ์วิจารณ์ก็ไม่ได้ จึงไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดการเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้องกันมากน้อยเพียงใด

นายจาตุรนต์  กล่าวทิ้งท้ายว่า ส่วนที่นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ที่ปรึกษาคสช.ออกมาแก้ต่างให้คสช.ในเรื่องนี้ว่าเป็นเพราะกฎหมายกสทช.มีปัญหานั้น ต้องถามว่าอยู่กันมาจะ 4 ปีแล้ว ไปทำอะไรกันอยู่ ทำไมไม่แก้ไขเสีย และในครั้งนี้ทำไมจึงไม่เลือกวิธีแก้กฎหมายแทนที่จะออกคำสั่งที่เป็นการทำลายระบบเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรคลื่นความถี่ของประเทศและกำลังทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติเป็นอย่างมาก

[fb_pe url=”https://www.facebook.com/Chaturon.FanPage/posts/10156310463512359″ bottom=”30″]