เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 นายกัญชา กูรุง รองนายกสมาคมชาวเนปาลโพ้นทะเล (NRNA) ประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด 19 ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตต่อประชาชนทั่วโลก ชาวไทยรวมถึง ชาวต่างชาติไม่เว้นแม้แต่คนเนปาลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย แล้วยังมีกลุ่มผู้ไร้ที่ที่พักพิง ที่อาศัยหลับนอนอยู่ย่านถนนข้าวสาร ได้รับผลกระทบในเรื่องอาหารประทังชีวิตประจำวัน 

ทางสมาคมฯ ได้สำนึกถึงบุญคุณที่พี่ น้องชาวไทย ได้เคยช่วยเหลือประชาชนประเทศ ในช่วงที่ได้รับรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยพวกเราพร้อมด้วยผู้มีจิตกุศลที่พอมีกำลังจึงอยากจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์กลุ่มนี้ ด้วยจิตอาสา ด้วยอาหารกล่องพร้อมน้ำดืม 210 กล่องให้กับกลุ่มดังกล่าว พร้อมทั้งฝากความห่วงใยไปยังพี่น้องคนไทย ทั่วประเทศ และขอให้เคร่งครัด ปฏิบัติตามคำสั่งของ ศบค. เพื่อที่จะให้สถาณะการณ์กลับปกติโดยเร็ว