ดร.พสุ โลหารชุน (ขวา) ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) กล่าวเปิดงาน “EX1M Solution Forum” Ep. 1 ครั้งแรกของการเปิดเวทีนำเสนอประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไขในการขับเคลื่อนการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน และ ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK กล่าวในหัวข้อ “อนาคต SMEs ไทยเติบโตสู่ Supply Chain โลก” นำเสนอทางรอดของ SMEs ไทย โดยเข้าไปอยู่ใน Supply Chain ของผู้ส่งออก พร้อมเปิดบริการ
สินเชื่อเครือข่ายธุรกิจครบวงจรของ EXIM BANK (EXIM Supply Chain Financing Solution) เพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่ธุรกิจ SMEs ที่เป็น Suppliers ของผู้ประกอบการรายใหญ่ใน Supply Chain ที่แข็งแกร่งภายใต้การสนับสนุนของ EXIM BANK ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564