วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 พล.ต.ต.บุณยรัสน์ พุกกะเวส นายแพทย์ (สบ.7) โรงพยาบาลตำรวจ และโฆษกโรงพยาบาลตำรวจ เปิดเผย ถึงกรณีปรากฏภาพข้าราชการตำรวจยืนรอฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่โรงพยาบาลตำรวจในสื่อสังคมออนไลน์ ว่า ตามที่มีภาพปรากฏถึงความแออัดของข้าราชการตำรวจที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลตำรวจนั้น ทางโรงพยาบาลตำรวจรู้สึกขอบคุณทุกท่านที่มีความห่วงใยโรงพยาบาลตำรวจเป็นอย่างยิ่ง

สำหรับในเรื่องนี้ทางนายแพทย์ใหญ่ และผู้บริหารโรงพยาบาลตำรวจ ไม่ได้นิ่งนอนใจตระหนักถึงปัญหาและดำเนินแก้ไขมาโดยตลอด โดยการจะมีการปรับเปลี่ยนสถานที่ฉีดวัคซีนเป็นโรงยิมของโรงพยาบาลตำรวจซึ่งมีสถานที่กว้างขวาง และมีอากาศถ่ายเทสะดวกและอยู่ในบริเวณของโรงพยาบาล สามารถสังเกตอาการผู้รับวัคซีนได้อย่างใกล้ชิด และหากเกิดปัญหาก็สามารถนำส่งห้องฉุกเฉินเพื่อดูแลอาการไม่พึงประสงค์ได้อย่างทันท่วงที

แต่เนื่องจากในขนาดนี้ทางโรงยิมของโรงพยาบาลตำรวจได้ถูกใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม จึงได้มีการดำเนินการจัดตั้ง Hospitel มาสักระยะหนึ่งแล้ว โดยมีการวางระบบในการดำเนินงานและมีแผนการที่จะย้ายผู้ป่วยชุดแรกจากโรงพยาบาลสนามไป Hospitel ในวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564  ซึ่งก็คือวันนี้ หลังจากที่มีการปรับเปลี่ยนสถานที่ให้ผู้ป่วยจากโรงสนามไป Hospitel เรียบร้อยแล้วจะมีการทำความสะอาดอบฆ่าเชื้อโรงยิมและจัดตั้งให้เป็นสถานที่ฉีดวัคซีนต่อไป แต่ในช่วงที่มีการดำเนินการเปลี่ยนผ่านนั้น ยังคงมีบริการการฉีดวัคซีนให้กับข้าราชการตำรวจอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากมีความตื่นตัวในหมู่ข้าราชการตำรวจในการที่มีความต้องการรับวัคซีนเพิ่มขึ้นประกอบกับมีผู้ที่ไม่ได้ทำการลงทะเบียนเข้ามาที่โรงพยาบาลตำรวจเกินกว่าที่กำลังโรงพยาบาลตำรวจจะรับได้จึงทำให้เกิดการแออัดขึ้นจึงอยากประสานให้ผู้ที่จะเข้ามารับการฉีดวัคซีนมีการลงทะเบียนล่วงหน้ามาก่อน

สำหรับภารกิจของโรงพยาบาลตำรวจนั้นนอกเหนือจากการที่รักษาข้าราชการตำรวจและประชาชนตามมาตรฐานสากลแล้ว โรงพยาบาลตำรวจ ยังดูแลผู้ป่วยโควิด รวมทั้งใช้ไอซียูอย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้แล้วยังมีภารกิจดูแล State Quarantine สองที่ คือ ที่โรงแรม Palazzo กรุงเทพ และโรงแรม Bay Beach จอมเทียนที่จังหวัดชลบุรี และยังมีภารกิจคัดกรองผู้ป่วยโควิดที่หน่วย ARI คลินิกและมีภารกิจฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ให้ข้าราชการตำรวจและประชาชนทั่วไปตามนโยบายของรัฐบาล

โรงพยาบาลตำรวจมีความมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรการการป้องกันตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดและมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้โรงพยาบาลตำรวจมีความปลอดภัยในการให้การบริการและมีมาตรฐานในการรักษาเป็นมาตรฐานสากลให้สมกับที่ทุกท่านไว้วางใจโรงพยาบาลตำรวจตลอดมา