วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ที่ตลาดกลางผลไม้สะพานขาว เขตดุสิต นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (Active Case Finding หรือ ACF) ด้วยการตรวจหาเชื้อทางโพรงจมูก (Swab) ประชาชนในพื้นที่เขตดุสิตบริเวณสี่แยกสะพานขาว โดยมี นายดิชา คงศรี ผู้อำนวยการเขตดุสิต ผู้บริหารเขตดุสิต ผู้บริหารศูนย์บริการสาธารณสุข 6 และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูล

รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตดุสิต ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 6 (ศบส.6) และมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดหน่วยตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ด้วยวิธีการตรวจหาเชื้อทางโพรงจมูก (Swabโพรงจมูก)  เนื่องจากมีรายงานพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่เขตดุสิตจำนวนหนึ่ง สำนักงานเขตดุสิตจึงร่วมกับ ศบส.6 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจเชิงรุกค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่เขตดุสิต ณ ตลาดกลางผลไม้ บริเวณแยกสี่สะพานขาว  ซึ่งเดิมมีแผนจะตรวจเชิงรุกบริเวณดังกล่าวในวันที่ 7-9 พ.ค. 64  แต่เนื่องจากข้อจำกัดด้านกำลังคนประกอบกับมีกลุ่มก้อนผู้ติดเชื้อ (Cluster) ที่สำคัญในพื้นที่กรุงเทพฯ อาทิ ชุมชนคลองเตย เขตคลองเตย ชุมชนบ้านขิง เขตบางแค  จึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าวก่อน สำหรับพื้นที่เขตดุสิต กำหนดตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ณ ตลาดกลางผลไม้แห่งนี้เพียงหนึ่งวัน หลังจากนั้นจะพิจารณาดำเนินการในวัน เวลา และสถานที่ที่เหมาะสมในพื้นที่เขตดุสิตอีกครั้ง

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ได้ตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ในพื้นที่เขตดุสิตครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 โดยตรวจเชิงรุกประชาชนประมาณ 500 ราย พบผู้ติดเชื้อ พบผู้ป่วยติดเชื้อ 39 ราย เป็นประชาชนในชุมชนวัดญวน 22 ราย ซึ่งได้นำส่งเข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาลเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้กักกันตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพื่อติดตามเฝ้าระวังอาการเรียบร้อย สำหรับวันนี้ เป็นการดำเนินการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ในพื้นที่เขตดุสิตเป็นครั้งที่ 2  โดยสำนักงานเขตดุสิตได้เชิญประชาชนกลุ่มเสี่ยงในชุมชนวัดญวน-คลองลำปัก ชุมชนหลังบ้านมนังคศิลา ชุมชนริมทางรถไฟ ตลอดจนประชาชนที่พักอาศัยบริเวณซอยลูกหลวง 8 และประชาชนบริเวณตลาดสะพานขาวถนนคลองลำปัก รวมประมาณ 350 คน เข้ารับการตรวจ ซึ่งจะทราบผลการตรวจภายในวันพรุ่งนี้(8 พ.ค. 64) หากพบผู้ติดเชื้อกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตดุสิตจะรีบประสานศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ เพื่อรับตัวผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาลโดยเร็วตามนโยบาย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ส่วนผู้ที่ต้องกักตัวรวมถึงผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้สำนักเขตทุกเขตเร่งสำรวจและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรุงเทพมหานคร  รวมถึงหน่วยงานภาคเอกชนที่มีจิตอันเป็นกุศล เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือต่อไป