เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2564 พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษก ตร. เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ได้จัดทำ โครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชน (ฝากบ้าน 4.0) สงกรานต์ 2564 ห้วงวันที่ 9 – 18 เมษายน 2564 นั้น มีผลการปฏิบัติงานภาพรวมทั้งประเทศดังนี้

1. ประชาชนฝากบ้านไว้กับตำรวจ แบบลงทะเบียนฝาก/คืนบ้านโดยเอกสารลงทะเบียน ณ สน./สภ. รวมจำนวน 2,633 หลัง

2. ประชาชนฝากบ้านไว้กับตำรวจ แบบลงทะเบียนผ่าน App OBS รวมจำนวน 4,938 หลัง

โดยในจำนวนทั้งหมดนี้ในพื้นที่ ตำรวจภูธรภาค 3 มีประชาชนเข้าร่วมโครงการนี้ถึงจำนวน 1,453 หลัง ส่วนในพื้นที่กรุงเทพ หรือกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) มีประชาชนเข้าร่วม 729 หลัง

ทั้งนี้บ้านทุกหลังที่เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้นกับบ้านที่รับฝากแต่อย่าใด และ สน., สภ. ส่งคืนบ้านให้เจ้าของบ้านเรียบร้อย