-สาขาทั่วไป หยุดทำการ 13-15 เมษายน 2564
-สาขาในห้างสรรพสินค้า หยุดทำการ 14 เมษายน 2564

ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ตู้ ATM/ATM+ ได้ทุกวันตามปกติตลอด 24 ชั่วโมง