เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2564 พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 (ผบช.ภ.ภ.8) เปิดเผยว่า วันนี้ได้รายงานผลสรุปการดำเนินการกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโนา 2019 (COVID-19) ในสถานบันเทิงที่จังหวัดภูเก็ต ให้ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ทราบ    โดยเมื่อ 8 เมษายน 2564 สั่งการให้ทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต (ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต) ได้ประสานฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ต ปิดร้านคาเฟ่ เดลมา, ร้านอิลลูชั่น และร้านเชลเทอ และ ต่อมาเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตได้มีคำสั่งที่ 1923/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ร้านคาเฟ่ เดลมา, ร้านอิลลูชั่น และร้านเซลเทอ

วันที่ 10 เมษายน 2564 สั่งการให้ สภ.ป่า ตอง, กมลา รับคําร้องทุกข์ของสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต, วันที่ 11 เมษายน 2564 ออกคำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยมี พ.ต.อ.สุวัฒน์ แก้วพรหม รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต (รอง ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต) เป็นประธานฯ, วันที่ 13 เมษายน 2564 ติดตามผลการดำเนินคดีกําชับการรวบรวมหลักฐานเพื่อดําเนินคดีกับเจ้าของ, ผู้จัดการ และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ต่อมา สภ.ป่าตอง รับคำร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีกับร้านอิลลูชั่น, ร้านเชลเทอ พร้อมทั้งได้ประสานสาธารณสุขจังหวัด ขอรับเอกสาร การสอบสวนโรค ที่ปรากฎรายชื่อผู้ป่วยติดเชื้อและยืนยันร้านที่รับเชื้อโควิด 19 พร้อมได้ตรวจสอบบุคคลหรือนิติบุคคล ที่เป็นเจ้าของร้าน, ผู้จัดการและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อดำเนินคดี

อีกคดี ในส่วน พื้นที่ สภ.กมลา รับคําร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดี กับ ร้านคาเฟ่ เดลมา  โดยได้ประสาน สาธารณสุขจังหวัด

ขอรับเอกสาร การสอบสวนโรคที่ปรากฎรายชื่อผู้ป่วยติดเชื้อและ ยืนยัน ร้านที่รับเชื้อโควิด 19 และ ตรวจสอบบุคคลหรือนิติ บุคคลที่เป็นเจ้าของร้าน, ผู้จัดการและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อดำเนินคดี

โดยต่อจากนั้น ในวันที่  13 เมษายน 2564  ได้สั่งการ ตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวน โดยให้ พล.ต.ต.นันทเดช ย้อยนวล  รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 (รอง ผบช.ภ.8) เป็นหัวหน้า และให้ พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 (รอง ผบช.ภ.8) ลงไปกำกับดูแลการตรวจสอบข้อเท็จจริง “ในส่วนของประเด็นที่ตนได้สั่งการ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต (ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต) ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีข้าราชการตำรวจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง สนับสนุน เรียกรับผลประโยชน์ จากการจัดงานดังกล่าวหรือไม่ หากพบว่า มีข้าราชการรายใดกระทำผิด ต้องดำเนินคดีทั้งอาญาและวินัยด้วยนั้น มีรายงานว่า ชุดสืบสวน ข้อเท็จจริงฯ อยู่ระหว่างเร่งรัด การสืบสวน โดยจะรอผลการผลสรุปว่ามี ข้าราชการตำรวจมีความบกพร่องหรือ เกี่ยวข้องรับผลประโยชน์ หรือไม่?”  พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ กล่าว