แนะหากเครียดจากข่าว ปรึกษาเพจ Depress We Care พร้อมสายด่วน ตลอด 24 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2564 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พ.ต.อ.หญิงศิริกุล กฤตพิทยบูรณ์ รองโฆษก ตร. กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในช่วงนี้มีการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระจายทั่วทุกภาค และพบการระบาดเกือบทุกจังหวัด รวมถึงมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนรวมทั้ง ครอบครัวติดเชื้อโควิด-19 หลายราย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐดำเนินการ Work From Home โดยจัดการเรียนอบรมประชุมผ่านช่องทางออนไลน์อย่างเต็มขีดความสามารถจนถึง 30 เมษายน และเน้นย้ำข้าราชการทุกส่วนราชการปฏิบัติตามมาตรการส่วนบุคคล ด้วยการ สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือ อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบกับจำนวนของข้าราชการตำรวจที่ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น จำนวน 177 นาย แบ่งเป็น บช.น. 71 นาย, บช.ภ.5  23 นาย, บช.ก. 20 นาย, บช.ภ.1, บช.ภ.2  และ บช.ตชด. หน่วยละ 8 นาย, บช.ภ.3 และ บช.ภ.7 หน่วยละ 5 นาย, บช.ทท. และ บช.สอท. หน่วยละ 4 นาย, บช.ภ.6, บช.ภ.9, สพฐ.ตร., บช.ส., สกบ. และ สกพ. หน่วยละ 2 นาย, บช.ภ.4, บช.ศ., รพ.ตร., บช.ปส., บช.ส.สทส., สง.ก.ตร., สตม., บ.ตร., และ วน. หน่วยละ 1 นาย และมีข้าราชการตำรวจที่ต้องกักตัว จำนวน 1,561 นาย แต่ตำรวจทุกนาย ที่เหลืออยู่ยังคงพร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่        

“ขณะนี้ข้อมูลข่าวสารของเรื่องโควิด-19 อาจส่งผลกระทบถึงสภาพจิตใจของข้าราชการตำรวจและครอบครัว รวมถึงพี่น้องประชาชนทั่วไป เกิดความเครียดและวิตกกังวล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความห่วงใยถึงข้าราชการตำรวจกลุ่มดังกล่าว รวมถึงประชาชนที่เกิดภาวะเครียดสามารถขอรับคำปรึกษาผ่านช่องทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ Depress We Care ซึมเศร้า เราใส่ใจ หมายเลขโทรศัพท์ 081 932 0000 และสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง” รอง โฆษก ตร. กล่าว