เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2564  นายธีรภัทร์  คหะวงศ์  ผู้ประสานงานเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพเยาวชน กล่าวถึงกรณีที่สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อได้ดำเนินคดีผู้จัดการร้านคริสตัลคลับ ผู้จัดการเอเมอรัลด์ผับทองหล่อ ความผิดตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และ พ.ร.บ.สถานบริการ และล่าสุดศาลแขวงพระนครใต้ ได้สั่งจำคุกทั้ง 2 ราย เป็นเวลา 2 เดือน โดยไม่รอลงอาญา ว่า การเอาผิดกับผู้จัดการร้านนั้นเป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้ว แต่ตนมองว่านี่ไม่ใช่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน เพราะยังมีคนเกี่ยวข้องในขบวนการอีกมาก ทั้งเจ้าของ และอาจรวมไปถึงการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย ซึ่งเจ้าของร้านตัวจริงยังประกอบกิจการต่อไปได้ ดังนั้นขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบร้านดังกล่าวเข้าข่ายมีความผิดตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ที่เกี่ยวกับการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ที่มีบทลงโทษถึงขั้นปิดสถานบริการนั้นหรือไม่ อาทิ ปล่อยให้มีการค้ามนุษย์ มียาเสพติด หรือให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีเข้าใช้บริการ เป็นต้น หากเข้าข่ายมีความผิดเจ้าหน้าที่จะต้องเร่งดำเนินการปิดสถานบริการทั้ง 2 แห่งที่เป็นสาเหตุหลักของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในครั้งนี้โดยทันที และตรวจสอบด้วยว่าหากอยู่ในเขตโซนนิ่งจะถูกสั่งผิดถาวร แต่ถ้านอกเขตโซนนิ่งจะถูกสั่งปิด 5 ปี

นายธีรภัทร์ คหะวงศ์ ผู้ประสานงาน เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพเยาวชน

“ขอให้ภาครัฐและเจ้าหน้าที่ กวดขัน ผับ บาร์ ในหัวเมืองใหญ่ๆ ที่เปิดบริการคล้าย ร้านคริสตัลด้วย ว่ามีการละเมิดกฎหมาย มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคหรือไม่ เพราะเป็นพื้นที่เสี่ยงสำคัญต่อการแพร่เชื้อฯ และพิจารณาหาแนวทางเพิ่มบทลงโทษสถานบริการที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือปล่อยปละละเลย จนทำให้เกิดแหล่งมั่วสุม เพิ่มความเสี่ยงต่อการระบาดโรคโควิด-19 สร้างผลกระทบต่อสังคมเป็นวงกว้าง ไม่ใช่เพียงแค่การเอาผิดผู้จัดการร้าน ซึ่งไม่ใช่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ขอให้ตรวจสอบ กวดขันผับบาร์ในหัวเมืองใหญ่ๆด้วย ” นายธีรภัทร์ กล่าว

ด้าน นายวิษณุ  ศรีทะวงศ์  ผู้จัดการแผนนโยบายสาธารณะ สำนักงานเครือข่ายงดเหล้า กล่าวว่า ถึงเวลาที่รัฐจะต้องเอาจริงกับสถานบันเทิง เพราะตามธรรมชาติของสถานที่ก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่โรคอยู่แล้ว จากการอยู่ใกล้ชิดกัน การใช้เสียงดัง และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยิ่งเสี่ยงมาก ยิ่งต้องเข้มงวดเรื่องมาตรการควบคุมโรค แต่กลับพบความหละหลวมในมาตรการควบคุมป้องกันโรค จนทำให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้างทั่วประเทศ คนหาเช้ากินค่ำ พ่อค้า แม่ค้าต่างได้รับผลกระทบกันหมด ยังไม่รวมถึงปัญหายาเสพติด การสร้างคนเมาให้ลงไปบนท้องถนน เกิดอุบัติเหตุ เกิดความรุนแรงจำนวนมาก ดังนั้นผู้มีอำนาจควรคำนึงถึงประชาชนส่วนใหญ่ ขอได้โปรดทบทวนและมีคำสั่งปิดบริการไปจนกว่าสถานการณ์โควิดของประเทศจะคลี่คลายหรือเข้าสู่ภาวะปกติ เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำอีก

จากกรณีภาคประชาชนออกมาเรียกร้องสอบภาครัฐ มันเป็นผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอันมาก

โดยเฉพาะบุคลากรในส่วนที่จะต้องรับผิดชอบดูแลด้านสุขภาพไม่ว่าเป็นหน่วยงานของสาธารณสุข แพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะต้องทำงานอย่างหนักมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันมีผลกระทบต่อครอบครัวของบุคลากรเหล่านี้บางครั้งและถูกประนามด้วยความไม่เข้าใจของผู้ป่วยและญาติสมควรหรือยังที่ภาครัฐและเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องควรจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับสถานบันเทิงผับบาร์ที่สร้างความเสียหายอย่างมหาศาลในครั้งนี้เพราะละเลยไม่ปฏิบัติด้านความปลอดภัยตามที่หน่วยงานสาธารณสุขหรือภาครัฐส่วนที่เกี่ยวข้องกำหนด

ผู้ว่าราชการในแต่ละจังหวัดที่มีสถานบันเทิงอันเป็นแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส เช่นกรุงเทพมหานคร ภูเก็ต นนทบุรี ปทุมธานี อุดรธานี ขอนแก่น นครราชสีมา เชียงใหม่ เชียงราย เป็นต้น ผับบาร์เหล่านี้จะต้องถูกสั่งปิดอย่างถาวร หรือปิดอย่างน้อย 5 ปี บรรดาผลประโยชน์ที่ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในแต่ละจังหวัดได้รับจากสถานบันเทิงเหล่านี้ไม่ได้มีความรับผิดชอบในการที่จะออกมาปกป้องประชาชนหรือระบบเศรษฐกิจโดยรวมผลประโยชน์เหล่านี้ฝ่ายตนได้รับประโยชน์แก่บุคลากรทางการแพทย์พยาบาลและสาธารณสุขกลับต้องรับภาระจากผลการกระทำของเจ้าหน้าที่ในส่วนที่ปล่อยปละละเลยเพราะเห็นแก่ประโยชน์ที่เจ้าของสถานบันเทิงและผับบาร์เหล่านั้นมอบให้

นายวิษณุ  ศรีทะวงศ์  ผู้จัดการแผนนโยบายสาธารณะ สำนักงานเครือข่ายงดเหล้า