เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2564 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ต.ยิ่งยศ  เทพจำนงค์ โฆษก ตร. กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข  ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) มีความห่วงใย และตระหนักถึงความสำคัญ โดยเฉพาะข้าราชการตำรวจที่ยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยและบริการประชาชน จึงได้กำหนดให้มีการตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของ อาทิ หน้ากากอนามัย, เจลแอลกอฮอล์ และเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เพื่อแจกจ่ายไปยังข้าราชการตำรวจทุกสังกัด โดยเริ่มต้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล, กองบังคับการตำรวจทางหลวง, ตำรวจภูธรภาค 1, ภาค 2 และภาค 7 ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ซึ่งจะมอบสิ่งของต่างๆ ให้กับจุดตรวจ และจุดบริการประชาชน จุดละ 30 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วย     (1.) หน้ากากป้องกันเชื้อแบคทีเรีย 99 % จำนวน 1,000 ชิ้น (10 กล่อง/กล่องละ 100 ชิ้น), (2.) แอลกอฮอล์ เช็ดพื้นผิว 75 % ขนาด 1,000 ml จำนวน 5 ขวด, (3.) เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 100 ml. +ชุดเติม จำนวน 40 ชุด (1 กล่อง/กล่องละ 10 ชุดเติม), (4.) สปอนเซอร์ (Sponsor) 1 กล่อง (24 ขวด), (5.) กาแฟเบอร์ดี้ โรพัสต้า (กาแฟปรุงสำเร็จพร้อมดื่ม) 1 กล่อง (30 ขวด), (6.) M-150 เครื่องดื่มบำรุงกำลัง 1 กล่อง (50 ขวด)

นอกจากนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยังได้รับมอบสิ่งของอุปกรณ์จำเป็นสำหรับปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จากภาคเอกชนต่างๆ เช่น หน้ากากอนามัย 1 แสนชิ้น, เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย จำนวน 20 ชุด และเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 20 ลัง โดยโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เห็นถึงความสำคัญในการทำหน้าที่ของตำรวจ และเชื่อว่าหากพี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนาย ร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด ก็จะช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคให้ยุติลงได้โดยเร็ว

สำหรับข้อมูลข้าราชการตำรวจที่ติดเชื้อโควิด-19 ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2564 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 92 นาย  และยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล โดยแบ่งเป็น สังกัด บช.น. จำนวน 49 นาย, บช.ภ.5 จำนวน 12 นาย, สตม. จำนวน 7 นาย, บช.ก. จำนวน 5 นาย, บช.ภ.1 จำนวน 3 นาย, บช.ภ.2, บช.ภ.7 และ บช.สอท. หน่วยละ 2 นาย, บช.ตชด., บช.ศ., รพ.ตร., บช.ปส., บช.ส., บช.สทส., สง.ก.ตร., วน., สพฐ.ตร. และ สกพ. หน่วยละ 1 นาย