ธนาคารกรุงไทย แจ้งว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 ธนาคารได้สำรองเงินสดเพื่อรองรับการใช้บริการของลูกค้าและประชาชน ทั้งที่สาขา และ ตู้ ATM ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2564 จำนวน 30,155 ล้านบาท แบ่งเป็นเขตกทม. จำนวน 5,190 ล้านบาท และเขตภูมิภาค จำนวน 24,965 ล้านบาท เป็นการสำรองในสาขา จำนวน 3,795 ล้านบาท และบรรจุตู้ ATM จำนวน 26,360 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ธนาคารแนะนำลูกค้าและประชาชนทำธุรกรรมการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้ง Krungthai NEXT และ Krungthai Netbank เพื่อความสะดวกและปลอดภัย