นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (กลาง) เป็นประธานจัดงาน MTL Bancassurance Kick off 2021”ผ่านรูปแบบออนไลน์ New Normal   
แก่ผู้บริหารเจ้าหน้าที่ประสานงานสนับสนุนการขายช่องทาง MTL Bancassurance  ทั่วประเทศเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจสู่ความสำเร็จในการปฏิบัติงานพร้อมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินธุรกิจBancassurance           ตามแผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2564 งานจัดขึ้นณหอประชุมเมืองไทยประกันชีวิตสำนักงานใหญ่