วันที่ 1 มีนาคม(เวลา 14.00 น. ) ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผู้สื่อข่าวไทยแทบลอยด์ รายงานว่า พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลดินแดง ได้เดินทางมาศาลเพื่อยื่นคำร้องตรวจสอบการจับ คดีอาญาหมายเลขดำที่ ตจ.81/2564 ตจ.84/2564 เรื่องร่วมกันจัดให้มีกิจกรรมซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากในลักษณะมั่วสุมกันหรือมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันง่ายชุมนุม ทำกิจกรรมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใดๆในสถานที่แออัดหรือกระทำการดังกล่าวอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียร้อยหรือในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคฝ่าฝืน พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ร่วมกันกระทำการหรือดำเนินการใดๆ ซึ่งอาจก่อสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคแพร่ระบาดออกไปฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ,ร่วมกันมั่วสุมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไปใช้กำลังประทุษร้ายขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายหรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดการวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง,เมื่อเจ้าพนักงานสั่งผู้ที่มั่วสุมเพื่อกระทำความผิดตามมาตรา 215 ให้เลิกไป แล้วไม่เลิก,ร่วมกันทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานซึ่งกระทำตามหน้าที่จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ศาลได้ทำการตรวจสอบการจับกุม ให้ออกหมายควบคุมเว้นแต่มีประกัน                      

ต่อมาผู้ปกครอง ได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหา ศาลพิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหา(เยาวชน) ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ ตจ.82/2564-ตจ.84/2564 (โดยไม่มีหลักประกัน) หากผิดสัญญาปรับจำนวน 5000 และนัดรายงานตัวในวันที่ 30 เมษายน 3564 เวลา 8.00 น.นาฬิกา ส่วน คดีอาญาหมายเลขดำที่ ตจ.81/2564 ศาลพิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหา (เยาวชน) โดยมีประกันและวางหลักประกัน จำนวน 15,000. บาท (เนื่องจากพบว่ามีประวัติกระทำความผิด) และนัดรายงานตัวในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 8.30 น.