เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 24 ก.พ. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมก.ตร.ครั้งที่ 2/2564 ที่ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต่อมาเมื่อเวลา 14.30 น.พล.อ.ประยุทธ์ ยังได้เป็นประธานประชุมก.ต.ช.โดยใช้เวลาประชุมประมาณ 1 ชั่วโมง หลังการประชุมพล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า สำหรับการประชุมก.ตร.และก.ต.ช.เป็นประเด็นวาระการพิจารณาลงโทษ อุทธรณ์ และการปรับโอนต่างๆ ซึ่งเป็นกลไกการบริหารภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนวาระอื่นๆเป็นเรื่องเรียนเพื่อทราบ

ด้าน พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า การประชุมก.ตร.เป็นวาระปกติประจำเดือน เพื่อรับทราบผลการดำเนินการของคณะอนุก.ตร.ด้านวินัย อุทธรณ์ และบริหารทรัพยากรบุคคล สำหรับเดือนก.พ.มีข้าราชการตำรวจถูกลงโทษทั้งสิ้น 23 นาย เป็นการไล่ออกจากราชการ 20 นาย ปลดออก 3 คน ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนม.ค.ถึงเดือนก.พ.มีข้าราชการตำรวจถูกลงโทษทั้งสิ้น 38 นาย เป็นการไล่ออก 34 นาย ปลดออก 4 นาย สำหรับการขออนุมัติการกำหนดตำแหน่งใหม่ ระดับผบช. 4 ตำแหน่ง และผบก. 4 ตำแหน่ง ซึ่งตามหลักการและเหตุผล เนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องการให้ตำแหน่งเหล่านี้เป็นโซ่ข้อกลางระหว่างผู้บังคับบัญชาระดับตร.กับหน่วยงานปฏิบัติ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันปราบปราม ด้านสืบสวนสอบสวน ด้านกิจการพิเศษ และด้านกฎหมายสอบสวน เนื่องจากงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในขณะนี้ หากต้องการขับเคลื่อนงานด้านดังกล่าวต้องไปปหยิบยืมกำลังจากหน่วยอื่น จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดตำแหน่งหน้าที่ขึ้นมา เพื่อขับเคลื่อนงานด้านเหล่านี้ โดยในที่ประชุมครั้งนี้ยังไม่มีมติอนุมัติตำแหน่งในการประชุมครั้งนี้ แต่ให้ก.ตร.กลับไปพิจารณาเพิ่มเติมด้านขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้มีความรัดกุมมากขึ้น จึงต้องนำเข้าพิจารณาในการประชุมก.ตร.อีกครั้ง ดังนั้นในการประชุมก.ต.ช.ครั้งนี้ จึงเป็นเพียงการอนุมัติในหลักการ แต่ให้กลับไปดำเนินการเพิ่มเติมในรายละเอียด ซึ่งขั้นตอนเร็วสุดในการดำเนินการในเรื่องนี้ น่าจะเป็นการประชุม ก.ตร.ครั้งต่อไปในเดือน มี.ค.