พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้กล่าวกับข้าราชการที่มาร่วมพิธีมอบมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2561 ที่ทำเนียบรัฐบาลว่า ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย เพื่อทำให้เกิดสังคมที่ปลอดภัย ทั้งหมดเป็นสิ่งที่รัฐบาลและ คสช. คิด โดยตนก็ต้องรับผิดชอบทั้งงานด้านความมั่นคงและการบริหารราชการแผ่นดิน จึงขอให้เข้าใจ

“การทำงานต้องอยู่ในสมองว่าเราทุกคนต้องทำอะไรบ้าง นี่ไม่ได้เป็นการเตรียมการไปสู่อนาคตเป็นนักการเมือง เป็นนายกรัฐมนตรี ผมไม่เคยคิดเรื่องพวกนี้จริงๆ ทุกอย่างมันเป็นชะตาฟ้าลิขิตมาทั้งหมด ประเทศไทยเราก็ไม่ลบหลู่ใช่ไหม เขาบอกโชคชะตาฟ้าลิขิตทุกคนกำหนดมาแล้ว ถ้าเราเป็นคนดีลิขิตจะเปลี่ยนไปได้ ถ้าเราดีจริงๆก็พยายามทำกัน ผมรู้หลายคนก็มีปัญหาพอสมควร”

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่าเราต้องการให้พร้อมในการรองรับการเป็นประชาธิปไตยสากลในวันข้างหน้า ซึ่งตนก็ทราบว่ามีผลกระทบต่างๆมากมาย แต่เราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะเราเป็นประเทศที่เลือกประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครอง ในการบริหารประเทศมี 3 อำนาจ โดยที่รัฐบาลจะใช้อำนาจที่พระราชทานมาอย่างไรไม่ให้เสื่อมเสีย ซึ่งเป็นสิ่งที่ข้าราชการทุกคนต้องปฏิบัติให้ราบรื่น ขอให้ข้าราชการมีความมั่นคงต่อไปในระบอบประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล ตนจะพยายามทำให้ทุกคนมีความปลอดภัยในการทำงานให้มากที่สุด แต่ทำอย่างไรทุกคนจะไม่พ่ายแพ้ต่อสิ่งที่มันไม่ดี และที่เคยเกิดขึ้นมาอีก

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า วันนี้ยังจำเป็นต้องใช้กฎหมายทางการปกครองอยู่บ้าง เพราะทุกคนรู้แล้วว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้าง และวันหน้าต้องไม่เกิดขึ้นอีกไม่ว่าใครก็ตามจะทำให้เกิดขึ้นอีกไม่ได้ เพราะผู้ที่จะมารับโทษทางวินัยคือพวกท่านทุกคน ซึ่งทุกคนต้องฝืนเข้มแข็งให้ได้

ในตอนหนึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า โลกวันนี้ตัดสินกันด้วยโซเชียลมีเดีย ซึ่งเป็นพลังสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้การบริหารราชการยากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเราควบคุมไม่ได้ เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญวันนี้ ที่ทั้งโลกกำลังตระหนกกันอยู่ก็คือ พลังแห่งโซเชียลมีเดีย ซึ่งจริงบ้าง ไม่จริงบ้าง ถ้าจริงเราก็แก้ไข ไม่จริงเราก็ชี้แจง ก็มีแค่นั้น ทำได้แค่นั้น