ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคอนาคตใหม่ ได้เปิดตัวเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ https://thefuturewewant.today/ ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของแคมเปญ The Future We Want และเป็นศูนย์กลางการติดต่อ รับรู้ข้อมูลข่าวสาร โดยจะเป็นช่องทางสำคัญเพื่อที่จะให้ประชาชนและผู้สนับสนุนแนวคิด ภายใต้สโลแกน ‘อนาคตใหม่ เพื่อประเทศไทยที่มีอนาคต’ โดยชูสามแนวคิดหลัก ซึ่งประกอบไปด้วย 1. ปลดล็อก ปลดเงื่อนไข กฎหมาย นโยบาย และกฎระเบียบที่ขัดขวาง การพัฒนาประเทศและ เอื้อต่อการผูกขาด 2. ปรับโครงสร้าง ปรับการจัดสรรงบประมาณ ทรัพยากร ให้เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม กระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่น กระจายทุนและโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ชุมชน 3. เปิดโอกาส เปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้เติบโต เต็มศักยภาพ สร้างโอกาสให้ทุกคน สามารถไปสู่อนาคตใหม่ ที่ดีขึ้นได้