วิริยะประกันภัย ร่วมสนับสนุนงานมอบทุนการศึกษา มูลนิธิเรารักสวนลุมพินี ประจำปี 2563
นายสุชาติเศรษฐีวรรณประธานกรรมการมูลนิธิเรารักสวนลุมพินีเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี2563 โรงเรียนสวนลุมพินีและรางวัลพนักงานรปภดีเด่นประจำปีของสำนักงานสวนลุมพินีซึ่งบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัด (มหาชนโดยมีนางชลทิชาสัตยมานะผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์เป็นผู้แทนบริษัทฯร่วมเป็นเกียรติในพิธีในฐานะที่บริษัทฯได้ให้การสนับสนุนการออกซุ้มอาหารเพื่อเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมงานรวมถึงนำกลุ่มวิริยะจิตอาสาร่วมแจกอาหารและมอบรอยยิ้มให้แก่เด็กๆภายในงานโรงเรียนสวนลุมพินีถนนวิทยุแขวงลุมพินีเขตปทุมวันกรุงเทพฯ
สำหรับกิจกรรมดังกล่าวมูลนิธิเรารักสวนลุมพินีร่วมกับโรงเรียนสวนลุมพินีและสวนลุมพินีจัดขึ้นเพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนของโรงเรียนสวนลุมพินีที่มีผลการเรียนดีเด่นแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์รวมถึงมอบรางวัลให้กับพนักงานและลูกจ้างดีเด่นของสวนลุมพินีทั้งนี้ที่ผ่านมาบริษัทฯได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมการกุศลของมูลนิธิเรารักสวนลุมพินีมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนโดยรายได้จากการจัดกิจกรรมนั้นทางมูลนิธิฯได้นำไปบริหารจัดการเพื่อใช้ในการพัฒนาสวนลุมพินีตลอดจนมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และสนับสนุนกองทุนเพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงานและลูกจ้างของสำนักงานสวนลุมพินีเป็นประจำทุกปี