นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หรือ สนค. กระทรวงพาณิชย์จากการระบาดของไวรัสโควิด-19 รอบที่ 2ในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหภาพยุโรป,สหรัฐอเมริกาที่สถานการณ์ยังคงน่าเป็นห่วงนั้นเชื่อว่าในปีหน้าสถานการณ์จะดีขึ้นเพราะมีความคืบหน้าในเรื่องของวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 แล้ว แต่จนกว่าจะสามารถใช้งานได้จริงในวงกว้าง ยังต้องมีการติดตามสถานการณ์การระบาดอย่างใกล้ชิด เพราะถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบกับการส่งออกของประเทศในอนาคต

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยท้าทาย คือ การระบาดในประเทศเพื่อนบ้านว่าไทยจะสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้หรือไม่ในขณะที่สถานการณ์เศรษฐกิจโลกเวลานี้ถึงแม้ว่า จะมีแนวโน้มสามารถปรับฟื้นตัวได้อย่างช้าๆ แต่ปัจจัยของการฟื้นตัวอย่างราคาน้ำมันในตลาดโลก ถือว่ายังไม่ได้ดีขึ้นมากนัก ทำให้เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวช้า และมีผลกับการส่งออกในภาพรวม