อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารกสิกรไทย ประจำวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เมื่อเวลา 07.58 น. มีดังนี้
ดอลลาร์สหรัฐ รับซื้อ 29.09 บาท ขายออก 30.29 บาท
ยูโรอยู่ที่ระดับ 36.15 บาทต่อยูโร
ปอนด์อยู่ที่ 40.55 บาทต่อปอนด์
เงินหยวนของจีนอยู่ที่ 4.65 บาทต่อหยวน
และเงินเยนของญี่ปุ่นอยู่ที่ 0.292 บาทต่อเยน