นายศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตผู้อำนวยการองค์การการค้าโลกหรือ WTO กล่าวในงานประจำปี OIE Forum ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม หรือ สศอ. ว่าในปีหน้าเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกน่าจะกลับมาฟื้นตัวดีขึ้นตามลำดับ เห็นจากดัชนีความเชื่อมั่นในทุกด้านเริ่มฟื้นตัวต่อเนื่อง ส่วนตลาดส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาก็กลับมาดีขึ้นตามลำดับขณะที่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศของรัฐบาล ที่ดำเนินการอยู่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จ แต่ได้แนะนำว่ารัฐบาลควรให้ความสำคัญ กับการพัฒนาศักยภาพของประชาชนเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้มากขึ้นรองรับ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในอนาคต