นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำท่วมทุกพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมกับลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยจากมวลน้ำลำสะแทด ลำมาศ และลำมูล ที่เข้าท่วมพื้นที่การเกษตรเสียหาย ซึ่งเบื้องต้นได้ลงพื้นที่ อ.ลำทะเมนชัย และ อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา เพื่อมอบถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็น สำหรับทั้ง 2 อำเภอ มีเกษตรกรได้รับผลกระทบรวมกว่า 1,102 ครัวเรือนที่ได้ให้ความช่วยเหลือแล้ว

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจะประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด พร้อมกับเตรียมพร้อมหากมีเหตุฉุกเฉิน