นายเสรี สุวรรณภานนท์ อดีตประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.) ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง สภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ(สปท.) โพสต์ข้อความเฟสบุ๊คส่วนตัว ‘เสรี สุวรรณภานนท์‘ กรณีที่ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ส่งร่างกฎหมายเลือกตั้งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ ว่า ทุกอย่างต้องมีเหตุผลและตอบประชาชนได้
ว่าไปแล้ว การที่ สนช. ส่งร่าง พรป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าร่างกฎหมายดังกล่าวขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้น น่าจะเป็นการดีที่สุด เพราะดีกว่าไปมีมือดีนำไปยื่นใกล้วันเลือกตั้งหรือระหว่างเลือกตั้ง ซึ่งหากไปยื่นในช่วงเวลาสุดท้ายแล้ว หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างกฎหมายดังกล่าวขัดกับรัฐธรรมนูญก็จะทำให้การเลือกตั้งจะต้องเลื่อนออกไป มันจะยิ่งยุ่งไปกันใหญ่

นายเสรี กล่าวต่อไปว่า การเมืองไทยเรา เป็นการเมืองแบบขี้แพ้ชวนตี และมักสร้างประเด็นการเมืองกันอยู่ตลอดเวลา บ้านเมืองจึงไม่สงบ ทำให้เห็นได้ว่าเราขาดวัฒนธรรมทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแทนที่เราจะเอารัฐธรรมนูญมาเป็นหลักในการบริหารประเทศ หรือนำมาคุ้มครองผลประโยชน์หรือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน แต่เรากลับนำรัฐธรรมนูญมาใช้เป็นเครื่องมือไปในทางการต่อสู้และประหัดประหารทางการเมืองตลอดเวลา จึงเห็นได้ว่า การต่อสู้ทางการเมืองจะนำไปสู่การล้มกระดานการเมืองด้วยการให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยประเด็นปัญหาต่างๆ รวมถึง คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญจะทำให้ร่างกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.ตกไปด้วย ที่ผ่านมาจึงเกิดวิธีการเช่นนี้บ่อยๆ 

นายเสรี กล่าวเพิ่มว่า ซึ่งระหว่างนี้ หากมีประเด็นในเรื่อง พรป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. หรือ พรป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. หากทีประเด็นใดที่จะเป็นปัญหาสำคัญในอนาคตและอาจทำให้ร่างกฎหมายตกไป ก็ควรส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาและวินิจฉัยแต่เนิ่นๆ เพราะเป็นช่วงเวลาอยู่ในช่วงโรดแมปตามระยะเวลาที่รัฐบาลกำหนดไว้ จะได้ไม่ถูกกล่าวหาว่าไปยื้อเวลาการเลือกตั้งให้เลื่อนออกไปอีก เพราะหากมีใครมือดีไปยื่นปลายๆปี 2561 หรือไปยื่นช่วงใกล้วันเลือกตั้งนั่นแหลจะเป็นการยื้อเวลาเลือกตั้งออกไปอย่างปฏิเสธไม่ได้ 

“ดังนั้น ในช่วงเวลานี้ การที่มีสมาชิก สนช.ร่วมกันลงชื่อส่งร่างกฎหมาย สว. และร่างกฎหมายเลือกตั้ง สส.ในช่วงนี้ไปให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความจึงเป็นการสร้างความชัดเจนและไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต ดีกว่าไปยื่นปลายปี 2561 หรือไปยื่นใกล้วันเลือกตั้ง นั่นแหละมันจะทำให้การเลือกตั้งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ต้องเลื่อนออกไป” นายเสรี กล่าว

[fb_pe url=”https://www.facebook.com/sereelaw/posts/905149369689201″ bottom=”30″]