ที่ตลาดคลองเตย นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย พร้อมด้วยพ.ต.อ.สมบัติ แก่นวิจิตร ผกก.สน.ท่าเรือ คุณสุชัย พงษ์เพียรชอบ ผู้บริหารบริษัท ลีเกิ้ลโปรเฟสชันแนล จำกัด และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ท่าเรือ เจ้าหน้าที่เทศกิจเขตคลองเตย​ ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อรวมพลังชาวคลองเตย ร่วมกันทำความสะอาด สร้างความเป็นระเบียบ ปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง ให้มีความสวยงาม น่าอยู่ และน่ามาท่องเที่ยว

ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร​ ภายใต้นโยบาย NOW “ทำจริง เห็นผลจริง” สำนักงานเขตคลองเตยจึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยรวมพลังชาวกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตคลองเตย ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมกันแสดงพลังสร้างบ้านเมืองให้สะอาด ซึ่งครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรม บริเวณเกาะกลางถนนรัชดาภิเษก (หน้าตลาดคลองเตย) โดยมีกิจกรรมการล้างทำความสะอาดทางเท้า ผิวการจราจร คันหิน ขอบทางเท้าและสิ่งสาธารณะประโยชน์ การทาสีขอบคันหิน และคอกต้นไม้เกาะกลางใต้สะพานข้ามแยก เพื่อให้มีภูมิทัศน์เมืองที่สวยงาม การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ ภาคประชาชน และภาคเอกชน โดยมีบริษัท ลีเกิ้ล โปรเฟสชันแนล จำกัด เป็นผู้ให้การสนับสนุน สี พร้อมอุปกรณ์ในการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม ในครั้งนี้

 

กิจกรรม Big Cleaning "เราทำความดีด้วยหัวใจ”

กิจกรรม Big Cleaning "เราทำความดีด้วยหัวใจ”

กิจกรรม Big Cleaning "เราทำความดีด้วยหัวใจ”

กิจกรรม Big Cleaning "เราทำความดีด้วยหัวใจ”

กิจกรรม Big Cleaning "เราทำความดีด้วยหัวใจ”