พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ กกท.ครั้งที่ 11/2563 โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ อาคารสำนักงาน สมช. ทำเนียบรัฐบาล โดยที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการประเมินการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐานของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ตามเงื่อนไขของ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือ สคร. ประจำปี2563 ซึ่งเกณฑ์การประเมินตามแนวทางการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ มี 4 ระบบ ได้แก่ ระบบการบริหารจัดการ,ระบบการพัฒนานักกีฬา,ระบบการพัฒนาบุคลากรกีฬา และระบบการจัดการแข่งขัน ภาพรวมสรุปผลการประเมินสมาคมกีฬา ผ่านเกณฑ์ตามที่ สคร. กำหนดไว้ (84.1% :ได้คะแนนเต็ม 5 คะแนน) จากนั้นคณะกรรมการฯ ได้มีการพิจารณาเห็นชอบแผนการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อยกระดับสมาคมกีฬา สู่มาตรฐานสากล และเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแล กิจการของคณะกรรมการฯ รวมทั้งได้เห็นชอบการใช้งบประมาณสะสมดำเนินการก่อสร้าง อาคารศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลมาตรฐาน ระดับสากล สนามกีฬาหัวหมาก เพื่อพัฒนานักกีฬาประเภทมวยสากลให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมที่จะเข้าแข่งขัน กับประเทศอื่นๆในระดับโลกต่อไป

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ กกท. ให้ดำเนินการตามแผนงาน ที่ผ่านความเห็นชอบแล้ว ตามข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัดในการประเมินผลการบริหารจัดการสมาคมกีฬา ตามแนวทางการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ โดยเฉพาะการปฏิบัติตาม หัวข้อการประเมิน คุณธรรม และความโปร่งใส พร้อมสั่งการให้ทุกสมาคมกีฬาเร่งฝึกซ้อมให้เต็มที่เพื่อเตรียมร่วมแข่งขันในระดับนานาชาติที่จะมีขึ้นต่อไป