เคล็ดลับร้านค้าที่สนใจสมัครเข้าโครงการคนละครึ่ง หรือสมัครแล้วแต่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบร้าน ให้ทำตาม 3 ขั้นตอนนี้ได้เลย ง่ายๆ จบได้ใน 1 วัน