นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงถึงภาพรวมการประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ เพื่ออภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติ ตามมาตรา 165 ของรัฐธรรมนูญ เมื่อวานนี้ ว่า มีสมาชิกอภิปรายไปทั้งหมด 42 คน แบ่งเป็น ครม. 2 คน คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี, ส.ว. 8 คน, ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล 18 คน, ส.ส.ฝ่ายค้าน 16 คน ส่วนเวลาที่ใช้ไป ครม. ใช้ไป 27 นาที 11 วินาที คงเหลือ 4 ชั่วโมง 32 นาที 49 วินาที, ส.ว. ใช้ไป 2 ชั่วโมง 29 นาที 31 วินาที คงเหลือ 2 ชั่วโมง 30 นาที 29 วินาที, พรรคร่วมรัฐบาล ใช้ไป 2 ชั่วโมง 43 นาที 37 วินาที คงเหลือ 2 ชั่วโมง 16 นาที 23 วินาที, พรรคร่วมฝ่ายค้าน ใช้ไป 4 ชั่วโมง 6 นาที 8 วินาที ส่วนเวลาของประธานฯ ใช้ไป 33 นาที 28 วินาที คงเหลือ 1 ชั่วโมง 26 นาที 32 วินาที รวมเวลาที่ใช้ไปทั้งหมด 10 ชั่วโมง 19 นาที 55 วินาที คงเหลือ 14 ชั่วโมง 40 นาที 5 วินาที

ทั้งนี้ นพ.สุกิจ กล่าวว่า วันนี้หากเปิดการประชุมในเวลา 09.30 น. ซึ่งหากทุกฝ่ายใช้เวลาครบตามที่ได้ตกลงกันไว้ 00.10 น. แต่คาดว่าอาจจะใช้เวลาไม่ถึงตามที่ตกลงกันไว้ ซึ่งประธานฯ ก็ได้ระบุไว้แล้วว่า ทุกฝ่ายไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เวลาให้ครบตามที่ตกลงไว้ได้