ผศ.ดร.ปิยบุตร แสงกนกกุล แกนนำพรรคอนาคตใหม่ โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊คส่วนตัว ‘Piyabutr Saengkanokkul‘ ว่า กำลังอยู่ในช่วง “เปลี่ยนผ่าน” จากชีวิตนักวิชาการมาสู่นักการเมือง จึงเป็นธรรมดาที่จะมีผู้วิจารณ์เป็นจำนวนมาก และผู้วิจารณ์ก็มาจากทั้งฝ่ายอนุรักษ์นิยมและฝ่ายก้าวหน้า ข้อวิจารณ์หลายเรื่องน่ารับฟัง และเก็บไปคิดต่อ ข้อวิจารณ์หลายเรื่อง อาจไม่เป็นธรรมต่อตัวเองเท่าไร แต่การถกเถียงอภิปรายในช่วงเวลานี้ก็อาจไม่เหมาะสมเท่าไรนัก ตนได้แต่หวังว่า เมื่อเวลาผ่านไป ผู้วิจารณ์น่าจะเข้าใจมากขึ้น ข้อวิจารณ์หลายเรื่อง ไม่สมควรเรียกว่าข้อวิจารณ์ แต่เป็นการสาดโคลน ทำลายล้างกัน เช่น ถ้อยคำกล่าวหาต่างๆจากฝ่ายอนุรักษ์นิยมสุดโต่ง

ผศ.ดร.ปิยบุตร กล่าวต่อไปว่า เรื่องเหล่านี้ เป็นสิ่งที่คาดหมายไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะตัดสินใจเปลี่ยนชีวิตแล้ว แต่ก็ยังคงตัดสินใจเปลี่ยนชีวิต ออกจาก “พื้นที่ปลอดภัยสะดวกสบาย” ลงมาสู่ “พื้นที่อันตรายและเสี่ยง” ด้วยความหวังว่า จะช่วยทำพรรคการเมืองที่เป็นฟันเฟืองสำคัญในการออกจากเผด็จการทหารเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยได้ อาชีพนักวิชาการมีเสรีภาพทางความคิด การแสดงออกทางความคิด ทางวิชาการ มากกว่า นักการเมือง แต่เราจะจัดการอย่างไรไม่ให้เสรีภาพของเราหายไปหมดจนไม่เหลือความเป็นตัวเรางานในแวดวงวิชาการ คือ การคิดและการนำเสนอ งานในแวดวงการเมือง คือ การเลือกและการปฏิบััติ ตนเข้าใจความแตกต่างและข้อจำกัดเหล่านี้ ตนไม่มีปัญหาใดๆกับการวิจารณ์ ยิ่งมีผู้วิจารณ์มาก ก็ยิ่งแสดงให้เห็นถึงความสนใจ ความคาดหวัง ยิ่งมีผู้วิจารณ์มาก ยิ่งแสดงให้เห็นถึงความหวังในการสร้างสนามประชาธิปไตยให้กลับมาอีกครั้ง ยิ่งมีผู้วิจารณ์มาก ยิ่งแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นทางการเมือง ความเป็นการเมืองจะกลับมา มิใช่อยู่เฉยปล่อยให้เผด็จการอยู่ต่อไป

“Sans la liberté de blâmer, il n’est point d’éloge flatteur.” – “ปราศจากเสรีภาพในการตำหนิติเตียน ก็ไม่มีซึ่งคำสรรเสริญเยินยอ”

Mariage de Figaro, 1778

« Laisser tout attaquer, afin que l’on puisse tout défendre. Car on ne peut défendre honorablement que ce que l’on peut attaquer librement »

“ปล่อยให้โจมตีเถิด เพื่อให้เราสามารถปกป้องตอบโต้ เพราะเราสามารถปกป้องตอบโต้อย่างทรงเกียรติได้ก็ต่อเมื่อเขาสามารถโจมตีเราอย่างเสรี”

Georges Clémenceau, 1881 ”

ผศ.ดร.ปิยบุตร อ้างอิงในตอนท้าย

[fb_pe url=”https://www.facebook.com/piyabutr2475/posts/10155340023375848″ bottom=”30″]