นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หรือ สนค. กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงสถิติการส่งออกของประเทศในช่วงเดือนกันยายน 2563 พบว่า การส่งออกยังคงขยายตัวติดลบที่ร้อยละ 3.86 คิดเป็นมูลค่าการส่งออกที่ 19,621 ล้านเหรียญสหรัฐฯ การนำเข้าติดลบ ร้อยละ 9.08 คิดเป็นมูลค่า 17,391 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ดุลการค้าเกินดุล 2,230 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ในขณะที่การส่งออกเฉลี่ยในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ติดลบอยู่ที่ร้อยละ 7.33 คิดเป็นมูลค่า 172,996 ล้านเหรียญสหรัฐฯการนำเข้าติดลบร้อยละ 14.64 คิดเป็นมูลค่า 152,2372 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่งผลให้ดุลการค้าเกินดุลอยู่ที่ 20,623 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

โดยการส่งออกในภาพรวมเวลานี้ ถือว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้น ดูจากตัวเลขการส่งออกที่ติดลบน้อยลง เนื่องจากเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปภายใต้การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เริ่มควบคุมสถานการณ์ได้ในหลายประเทศส่งผลให้เริ่มผ่อนคลายมาตรการปิดสถานที่และควบคุมการเดินทาง ทำให้ภาพรวมของเศรษฐกิจโลกและมีสัญญาณการฟื้นตัวดีขึ้น ส่งผลกับประเทศคู่ค้าสำคัญของไทยมีศักยภาพในการนำเข้าสินค้ามากขึ้น

โดยมองว่าประเทศในแถบเอเชียเศรษฐกิจ เริ่มมีการฟื้นตัวดีขึ้นมากกว่าฝั่งสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา ทำให้การส่งออกของไทยขยายตัวดีขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะในส่วนของสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป รวมถึงสินค้าที่ตอบสนอง work from home โดยทาง สนค.มองว่าการส่งออกตลอดทั้งปีในปีนี้ จะติดลบอยู่ที่ร้อยละ 6-7