นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปรัฐบาล เปิดเผยว่าที่ประชุมทั้ง 4 ฝ่าย คือ คณะรัฐมนตรี วิปรัฐบาล วิปฝ่ายค้าน และ วิปวุฒิสภา ได้ตกลงกรอบเวลาในการอภิปรายทั่วไปตามมาตรา 165 ตามที่รัฐบาลเสนอญัตติเพื่อให้สภาหาทางออกร่วมกันของสถานการณ์การชุมนุมในขณะนี้ว่า เบื้องต้นได้กำหนดเวลาการอภิปรายไว้ประมาณ 23 ชั่วโมง แบ่งเป็นฝ่ายค้าน 8 ชั่วโมง รัฐบาล 5 ชั่วโมง ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล 5 ชั่วโมง และ ส.ว. 5 ชั่วโมงขณะเดียวกัน ได้เผื่อเวลาให้ประธานรัฐสภา 1-2 ชั่วโมง โดยการประชุมจะเริ่มในวันที่ 26 ตุลาคมในเวลา 09:00 น. ไปจนถึงเวลา 22:00 น. ส่วนวันที่ 27 ตุลาคมจะเริ่มในเวลา 09:00 น. เช่นกัน โดยหวังว่าการเปิดประชุมสมัยวิสามัญครั้งนี้ จะสามารถร่วมกันหาทางออกให้กับสถานการณ์ขณะนี้

ส่วนที่หลายฝ่าย มองว่า การเปิดประชุมสมัยวิสามัญจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้เลย เนื่องจากไม่ได้มีการลงมติ รับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ นายวิรัช มองว่า อย่าถือเป็นประเด็นเพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเวลา

นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปรัฐบาล ยังกล่าวว่าวาระสำคัญในการประชุมคือการเน้นย้ำให้ส.ส.ทุกคนให้เข้าร่วมประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญในวันที่26-27 ตุลาคมนี้ อย่างพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้ ได้แจ้งว่าส.ส.ทุกคนสามารถกลับบ้านได้ หากมีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองเกิดขึ้นบริเวณรัฐสภา พร้อมยืนยันความปลอดภัยของสมาชิก

นอกจากนี้ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการยกเลิกพ.ร.กฉุกเฉินร้ายแรงในพื้นที่กรุงเทพฯมหานคร เพื่อผ่อนคลายสถานการตึงเครียด และขอให้ฝั่งมวลชนถอยคนก้าวตามที่นายกรัฐมนตรีได้ออกแถลงการณ์เมื่อวานนี้