น.ส.สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา ส.ส.นครปฐม พรรคก้าวไกล พร้อมด้วย นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กทม. พรรคก้าวไกล นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล และนายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล แถลงเสนอข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง โดยเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี ยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง และปล่อยตัวผู้ชุมนุมที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในทันที และขอให้นายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่งภายหลังจากการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงแล้ว

พร้อมกันนี้ ยังมีข้อเรียกร้องไปถึงพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรค ถอนตัวจากการร่วมรัฐบาล และเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ โดยไม่อยู่ภายใต้การครอบงำของวุฒิสภา รวมถึง เรียกร้องให้การเปิดประชุมสมัยวิสามัญ มีการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยมีสาระสำคัญ คือ การตั้ง สมาชอกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.)ที่มาจากประชาชน ยุติอำนาจของวุฒิสภาในการเลืกนายกรัฐมนตรี และลงมติกฎหมายปฏิรูปประเทศ รวมถึงการออกแบบระบบการเลือกตั้งใหม่