นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคไทรักธรรม ประกาศจุดยืนต่อสถานการณ์การเมืองปัจจุบัน ว่า พรรคไทรักธรรมจะเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะทำหน้าที่เพื่อประชาชนอย่างเต็มที่ และขอให้มีการเปิดประชุมสภาวิสามัญเพื่อใช้ระบบสภาในการแก้ปัญหาเร่งด่วน อย่างสันติวิธี เพื่อให้เกิดสังคมที่สันติสุข และขอสนับสนุนผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา ไม่แตะต้อง หมวด 1 และหมวด 2

ทั้งนี้ สถานการณ์ในปัจจุบันนี้ อยากให้ทุกฝ่ายหันหน้าเข้าหารือกันในระบบรัฐสภา ด้วยการเร่งเปิดประชุมวิสามัญ เพื่อหาทางออกร่วมกันด้วยสันติวิธี แม้จะมีม็อบ ก็อยากให้ผู้ชุมนุมไม่ก้าวล่วงสถาบัน ไม่ทำลายสิ่งของ หันหน้าเจรจากัน หาทางออกร่วมกัน บางอย่างถอยกันได้ก็ต้องถอยบ้าง แล้วเข้าสู่การกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อไป โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับหมวด 1 และ หมวด 2 เพราะเราคือประเทศไทย ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และขอให้พระสยามเทวาธิราชคุ้มครองคนไทยทุกคน