เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ศาลแขวงปทุมวันได้ออกหมายจับแกนนำม็อบคณะราษฎร จำนวน 5 ราย
1.นายทศพร เสรีรักษ์ อายุ 59 ปี
2.นายอรรถพล บัวพัฒน์ อายุ 30 ปี
3.นายชินวัตร จันทร์กระจ่าง อายุ 28 ปี
4.นายณวรรษ เลี้ยงวัฒนา อายุ24 ปี
5.นายภาณุพงศ์ จาดนอก อายุ 24 ปี

ในความผิด ฝ่าฝืนข้อกำหนดห้ามมิให้มีการชุมนุมหรือมั่วสุมกันหรือการกระทำอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย ตามความในมาตรา 9 ประกอบมาตรา 11 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

อย่างไรก็ตามมีรายงานว่า พนักงานสอบสวนสน.ปทุมวัน ขออำนาจศาลออกหมายจับ 9 ราย โดยศาลอนุญาตออกหมายจับ 5 ราย ยกคำร้อง 3 ราย และให้ออกหมายเรียก 1 ราย