นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่มีผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์คนหนึ่ง ได้โพสต์ทวิตเตอร์ตั้งคำถามถาม ส.ส.ทำอะไรเวลาบ้านเมืองมีปัญหา “โปรดนึกถึงเวลาเดินไหว้สิบทิศขอคะแนนเสียงจากเขาด้วย” นั้นว่า ตนเห็นด้วยกับการตั้งคำถามดังกล่าว ซึ่งเป็นความจริงที่สภาผู้แทนราษฎรไม่ได้เป็นที่พึ่งหวังของประชาชนเท่าที่ควร แต่ก็ยังมี ส.ส.จำนวนไม่น้อย ที่ยังทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ สำหรับตนแม้ว่าศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้หยุดปฎิบัติหน้าที่ชั่วคราวก็ตาม แต่ก็มั่นใจว่าได้ทำหน้าที่เป็นปากเสียงให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มความสามารถ ด้วยการแสดงความคิดเห็น ต่อสถานการณ์การชุมนุมอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา และยังคงมุ่งมั่นผลักดันแนวความคิดของตนเอง เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมอีกต่อไป

ในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่ง ที่มีความเชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ขอสนับสนุนการใช้เวทีรัฐสภาเป็นที่แก้ปัญหาของชาติบ้านเมือง เพราะรัฐสภา มี ส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั่วทั้งประเทศ เป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริง การเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนของประชาชน เป็นสิ่งที่พึงกระทำเป็นอย่างยิ่ง

จึงขอเรียกร้องมายังสมาชิกวุฒิสภาทุกคน และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากทุกพรรคการเมือง เพื่อใช้สิทธิตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา123 ลงชื่อในญัตติขอเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญยื่นต่อประธานรัฐสภาโดยเร็วที่สุด ก่อนที่สถานการณ์การเมืองจะวิกฤตไปมากกว่านี้ อย่าทำให้สังคมต้องสิ้นหวัง และขาดความเชื่อมั่นในระบบรัฐสภา เพราะจะสร้างความเสียหาย เสื่อมศรัทธาต่อระบอบประชาธิปไตยได้ เพราะฉะนั้นสมาชิกรัฐสภาทุกคน ต้องตระหนักในบทบาทและหน้าที่ ใช้เวทีรัฐสภาแก้ปัญหาของบ้านเมือง ก่อนที่จะไม่มีรัฐสภาในการแก้ปัญหาประชาชนอีกต่อไป