“ไทยเครดิตใจใหญ่ ให้คืนค่าประเมิน” คืนค่าประเมินหลักประกันสำหรับสินเชื่อบ้านแลกเงินและสินเชื่อรีไฟแนนซ์พลัส สำหรับลูกค้าที่มีบ้านเป็นหลักประกันและต้องการรวมหนี้หรือรีไฟแนนซ์เพื่อลดภาระดอกเบี้ย

โปรโมชั่น “ไทยเครดิตใจใหญ่ ให้คืนค่าประเมิน” เป็นโปรโมชั่นสำหรับสินเชื่อบุคคลที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน ได้แก่ สินเชื่อบ้านแลกเงิน สำหรับลูกค้าที่
มีบ้านเป็นหลักประกัน และ ต้องการรวมหนี้เพื่อลดภาระดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือน รวมถึงสินเชื่อรีไฟแนนซ์พลัส สำหรับลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์บ้านเพื่อลดดอกเบี้ยที่กำลังผ่อนอยู่ โดยลูกค้าสมัครสินเชื่อและชำระค่าประเมินหลักประกันตามขั้นตอนปกติ และเมื่อผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะคืนค่าประเมินหลักประกันเข้าในบัญชีเงินกู้ เพื่อชำระหนี้เงินกู้ของลูกค้า ลูกค้าสามารถสมัครสินเชื่อเพื่อรับสิทธิประโยชน์นี้ได้
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 สนใจติดต่อ ศูนย์บริการสินเชื่อบ้านแลกเงิน โทร 0-2697-5363