วันที่ ๑๕ ต.ค.๖๓ พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษก ตร.เปิดเผยว่า พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.และในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ประกาศเตือนไปยังกลุ่มผู้ชุมนุมแยกราชประสงค์โดยเฉพาะที่เป็นเยาวชน และ นักศึกษา โดยให้ตระหนักในข้อกฎหมาย และระมัดระวังในการแสดงออก

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๑๕ ต.ค.๖๓ เวลาประมาณ ๐๔.๐๐ น.ซึ่งทางรัฐบาลได้เห็นว่าสถานการณ์การชุมนุมมีลักษณะปลุกระดมให้มีการชุมนุมโดยไม่สงบเรียบร้อยทำให้เกิดความปั่นป่วนวุ่นวาย จึงได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร โดยสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปจึงทำให้การปฏิบัติและข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติเปลี่ยนไปเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านคดีอาญา ซึ่งตามคำสั่ง นายกรัฐมนตรี ที่ ๓๖/๒๕๖๓ ลง ๑๕ ต.ค.๒๕๖๓ กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และมีอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความอาญาด้วย

จึงฝากเตือนไปยังกลุ่มเยาวชน และนักศึกษา ให้คำนึงถึงสถานการณ์ดังกล่าวที่บางท่านอาจจะยังไม่ทราบหรือไม่ได้นึกถึงประเด็นนี้ ในภาวะนี้ไม่ใช่ช่วงเวลาปกติ แต่เป็นภาวะสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องปฏิบัติการตามลำดับตามขั้นตอนจากเบาไปหาหนัก โดยเริ่มจากการประชาสัมพันธ์ การระงับยับยั้ง และการจับกุมในที่สุด จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังเยาวชนและผู้ปกครองให้คำนึงถึงเรื่องดังกล่าว เตือนตนเองและผู้ใต้ปกครองที่จะเข้าร่วมการชุมนุมด้วยว่า ต้องเคารพกฎหมาย ถ้าหากว่าเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาแล้ว ทำผิดกฎหมายแล้ว เจ้าหน้ารัฐก็ต้องดำเนินการไปตามกฎหมาย ซึ่งอาจส่งผลต่ออนาคต และประวัติในการทำงานได้