นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้าออกแถลงการณ์กรณีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตกรุงเทพมหานคร และการสลายการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฏร บริเวณโดยรอบทำเนียบรัฐบาลว่า เรียกร้องให้รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รับผิดชอบต่อการสลายการชุมนุม ยังเรียกร้องให้รัฐบาลปล่อยตัวแกนนำและผู้ชุมนุม ยกเลิกประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉินทันที หยุดก้าวล่วงประชาชน โดยคณะก้าวหน้ายืนยันว่าการชุมนุมเมื่อวันที่ 14 ต.ค. ที่ผ่านมาเป็นการแสดงออกตามสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ และตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางการเมืองและสิทธิพลเมือง และขอให้เปิดเผยข้อมูลสถานที่ที่แกนนำและผู้ชุมนุมถูกจับและควบคุมขังทั้งหมด และให้สิทธิในการติดต่อทนายและญาติ

นอกจากนี้รัฐบาลต้องเร่งหาวิธีตอบข้อสนองข้อเรียกร้องของประชาชนโดยเร็วไม่เช่นนั้นสถานการณ์จะลุกลามบานปลายขยายวงกว้างให้เกิดการชุมนุมทั่วประเทศ และเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการระงับขบวนการเผยแพร่ข่าวปลอม ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ด้อยค่า แพร่มลทินต่อผู้ชุมนุม และดูแลไม่ให้ประชาชนเกิดความปะทะกัน ซึ่งอาจจะเป็นการสร้างเงื่อนไขนำไปสู่การทำรัฐประหาร

นายธนาธร ยังย้ำเตือนผู้มีอำนาจ โดยยกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ว่า มีเหตุการณ์เลือดในเดือนตุลาคม ได้เป็นบทเรียนว่าการใช้กำลังปราบประชาชน ไม่สามารถทำให้บ้านเมืองเกิดความสงบได้ แต่จะยิ่งสร้างความขัดแย้งและแตกแยก และยังอ้างอิงว่าแกนนำและผู้ชุมนุมใช้ความพยายามอดอน อดกลั้น ยั่วยุ ที่จะให้เกิดความรุนแรง เพื่อเรียกร้องในสิ่งที่ประเทศประชาธิปไตยพึงมี อีกทั้งแกนนําคณะราษฏรพยายามที่จะลดความตึงเครียดของสถานการณ์ด้วยการพักการชุมนุม โดยชี้ว่าการชุมนุมที่เกิดขึ้นไม่เข้าเหตุให้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง และนำกำลังเข้าสลายการชุมนุมในยามวิกาล ซึ่งส่อถึงเจตนาปกปิดไม่สุจริตใจ ทำให้ตรวจสอบการใช้กำลังสลายชุมนุมในยาก โดยขัดต่อหลักสากล และยังอ้างว่าการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ยังให้อำนาจเกินกว่ากฎหมายปกติอย่างมาก และถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง ก่อนทิ้งท้ายว่าการชุมนุมครั้งนี้ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดจากประชาชน สื่อมวลชนและทั่วโลก หากใช้ความรุนแรงกับประชาชนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ต้องรับผิดชอบ