บรรยากาศที่ด้านหน้าอาคารรัฐสภาตั้งแต่ช่วงเช้า ภายหลังรัฐบาลมีการประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินมีเจ้าหน้าที่ทหารจากกองพลทหารราบที่ 9 ยืนรักษาความปลอดภัยร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาบริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภาโดยจาการสอบถามให้ข้อมูลเพียงสั้นๆว่าตัดกำลัง 100 นาย มารักษาความปลอดภัยพื้นที่อาคารรัฐสภาและจะมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตลอดทั้งวัน

ขณะที่ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ได้ส่งข้อความแจ้งสมาชิกวุฒิสภาผ่านไลน์กลุ่มว่า ได้สั่งการให้เลขาธิการวุฒิสภาใชัมาตรการรักษาความปลอดภัยที่อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น ชั้นสูงสุด โดยสมาชิกวุฒิสภา เจ้าหน้าที่ และผู้ติดตามประจำตัวต้องติดบัตรแสดงตนในการเข้ามาและระหว่างอยู่ในอาคารทุกท่าน รวมทั้งบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาในอาคารจะต้องขออนุญาตและมีผู้รับรองและต้องติดบัตรตลอดเวลาที่อยู่ในอาคาร และจะตรวจสิ่งของที่ผู้นั้นนำเข้ามาในอาคารอย่างคุมเข้ม

นอกจากนี้ รถยนต์ที่จะนำเข้ามาจอดในบริเวณอาคารจะอนุญาตเฉพาะรถยนต์ของท่านสมาชิกวุฒิสภา ที่ติดบัตรและรถยนต์ราชการของสำนักงานเท่านั้น รถยนต์ที่ฝ่าฝืนเข้ามาจอดโดยไม่ได้แจ้งขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจยกไปที่โรงพักหรือสถานที่ที่กำหนด พร้อทกันนี้มอบให้ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ร่วมกับสำนักงานฯในการวางแผนการรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานที่และบุคลากร ทั้งที่อาคารสุขประพฤติและที่เกียกกาย โดยจะได้มีการประชุมในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคมนี้