นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ย้ำแนวทางการส่งผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่นของพรรค ยังไม่ชัดเจน แกนนำพรรคคงต้องมีการหารืออีกหลายครั้ง และต้องรอให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค เพื่อให้ทุกอย่างชัดเจน ทั้งนี้ การเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เพราะ มีผู้สมัครมากมาย หลายกลุ่ม หลายพวก หลายความคิดเห็น โดยยอมรับ ในพรรคยังมีความเห็นที่แตกต่างกัน แต่ไม่ใช่ความขัดแย้ง ในเรื่องการส่งผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่น ว่าจะให้เป็นอิสระของสส.ในการตัดสินใจ หรือเป็นในนามพรรค

นายอนุชา ยังกล่าวถึงกลุ่มคณะราษฏร ที่ประกาศชุมนุมวันที่ 14 ตุลาคม โดยมองว่า การเปลี่ยนชื่อ ก็เพื่อเปลี่ยนรูปแบบ และต้องการหาแนวร่วมเพิ่ม อย่างไรก็ตาม รัฐบาล เห็นว่าเป็นการแสดงออกของลูกหลาน แต่ส่วนหนึ่ง อยู่ที่ประชาชนแล้วคนอื่นในสังคมว่าจะเห็นด้วยหรือเห็นต่างต่อข้อเรียกร้องอย่างไร ทั้งนี้ขอให้กลุ่มนักศึกษาดำเนินการตามกรอบของรัฐธรรมนูญ และภายใต้กฎหมาย ยอมรับซึ่งกันและกัน เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งในสังคมอีก นายกรัฐมนตรี และ รัฐบาล พร้อม พูดคุย กับนิสิตนักศึกษา คิดว่าทุกคนเป็นลูกหลาน สิ่งสำคัญ ที่สุดคือ ประเทศไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใคร ซึ่งนับว่าเป็นโชคดี เพราะเรามีเสาหลัก คือ สถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศที่คอยปกป้อง ดูแลพวกเราจนมาถึงชั่วลูกชั่วหลานตอนนี้