นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรี ห่วงใยประชาชนทั่วประเทศ และขอให้ประชาชนได้เฝ้าติดตามสถานการณ์พายุฝนอย่างใกล้ชิด ที่ขณะนี้ปกคลุมทั่วประเทศอยู่ อย่างไรก็ตาม รัฐบาล โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สทนช. ได้มีการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลอหลากอย่างใกล้ชิด และสั่งการ กอ.รมน. กองทัพ มหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่จะได้รับผลกระทบน้ำป่าไหลหลาก หรือ อุทกภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน และต้องเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่างจังหวัดในการอพยพ ขนย้ายสิ่งของ รวมถึงกำชับ กระทรวงมหาดไทยแจ้งเตือนภัยประชาชน โดยให้นำเทคโนโลยีสื่อสารเข้ามาใช้ในแต่ละพื้นที่ อาทิ การแจ้งเตือนภัยแบบ SMS ให้ประชาชน ในพื้นที่กลุ่มเสี่ยงได้รับทราบทันที

ส่วนในพื้นที่ กทม. นั้น ได้กำชับกระทรวงมหาดไทย ประสาน กทม. ให้เฝ้าระวัง พื้นที่เสี่ยง น้ำท่วมขัง พร้อมขอประชาชนเฝ้าระวังพื้นที่น้ำท่วมขัง การสัญจรใช้รถ ที่ยากลำบากด้วย ดังนั้น ขอให้ประชาชนเดินทางโดยรถสาธารณะแทน