นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวถึงการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะให้มีการจัดการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ภายใน 60 วัน หรือราวเดือนธันวาคม 2563 ว่า เรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่น พรรคพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ การจัดเตรียมและคัดเลือกตัวผู้สมัครมีกระบวนการตามข้อบังคับและระเบียบของพรรคได้กำหนดขั้นตอนไว้ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานการเมืองท้องถิ่น โดยขณะนี้มีผู้ที่แสดงความจำนงมายังพรรคหลายคน การจัดเตรียมบุคคลที่มีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถ ทำงานใกล้ชิดกับประชาชนการส่งผู้สมัครในนามพรรคในบางพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมก็เป็นเรื่องสำคัญ เมื่อพรรคมีหลักการในการสนับสนุนการเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างเต็มที่ แม้บางพื้นที่จะไม่ได้ส่งลงในนามพรรคแต่การสนับสนุนมีได้หลายรูปแบบ การส่งเสริมให้คนดีได้เข้ามาทำงานท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนถือได้ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้เรื่องอื่นๆ

ทั้งนี้ หลายฝ่ายเห็นด้วยที่มีการประกาศจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ก็อยากให้มีการเดินหน้าเพื่อให้เกิดการเลือกตั้งจริง อาจจะมีนักการเมืองบางกลุ่มพยายามอ้างสารพัดเหตุเพื่อไม่ให้มีการเลือกตั้ง ดูแล้วไม่มีเหตุและผลมารองรับ จึงขอสนับสนุนให้มีการจัดการเลือกตั้งตามที่ประกาศต่อไป

ขณะเดียวกัน ในวันที่ 18 ตุลาคมนี้ จะะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค เพื่อพิจารณาการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในบางพื้นที่ ซึ่งได้กำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมไว้แล้ว