นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ประธานคณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และ กองทุน สภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงผลการประชุมในวันนี้ เพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียน ขอให้ตรวจสอบการดำเนินการงานของ สำนักงานประกันสังคม กรณีการนำเงินกองทุนประกันสังคมไปลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา โดยมีตัวแทนจากกระทรวงแรงงาน, สำนักงานประกันสังคม, กรมที่ดิน, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ในฐานะผู้ร้อง เข้าร่วมชี้แจง

โดยนายจิรายุ กล่าวว่า การซักถามของคณะกรรมาธิการแบ่งออกเป็น เรื่องราคาที่ดินว่าที่ดินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายจะสูงกว่าปกติหรือไม่ ซึ่งกรมที่ดินยังตอบข้อซักถามไม่ได้ ทั้งเรื่องการแบ่งแปลง การขายที่ดิน ที่ดินลาดชัน การแบ่งโฉนด ซึ่งจากการสอบถามพบว่าเจ้าของเป็นคนเดียวกัน การทำเช่นนี้เป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมหรือไม่ ซึ่งคณะกรรมาธิการจึงได้ขอเอกสารชี้แจงเพิ่มเติม, การตั้งราคาในการซื้อหุ้นเกินจริงหรือไม่ จากการสอบถามเบื้องต้นพบว่าราคาของโรงแรมศรีพันวา มีงบประมาณ 3-4 พันล้านบาท ซึ่งเงินลงทุนของประกันสังคมมีจำนวน 3 ใน 4 ของงบประมาณศรีพันวา ทำให้ส่วนที่เหลือจะต้องใช้วิธีการกู้เงิน ซึ่งจะมีการตรวจสอบต่อไป, กองทุนประกันสังคมมีเงินลงทุนประมาณ 2.1 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นร้อยละ 40 นำไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง คิดเป็นวงเงินประมาณเกือบ 4 แสนล้านบาท จึงได้ซักถามเกี่ยวกับกำไร ขาดทุน ในช่วงนี้ที่หุ้นของศรีพันวาตกลงมาเหลือ 7 บาท จาก 10 บาท รวมถึงหน่วยหุ้นอื่นที่ประกันสังคมลงทุนว่าคุ้มค่าและเป็นประโยชน์หรือไม่

นอกจากนี้ยังได้สอบถามถึงผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการชี้แจงว่า ตลอด 5 ปี ที่ผ่านมามีทั้งได้กำไร และขาดทุน และคาดว่าในปีนี้ที่เกิดวิกฤติโควิด-19 จะติดลบถึงร้อยละ 3.5 ซึ่งคณะกรรมาธิการได้ตั้งข้อสังเกตว่ากองทุนประกันสังคมไม่มีความรอบคอบและรัดกุมในการตรวจสอบการลงทุนในกิจการต่างๆ และยังไม่มีความสามารถที่จะทำให้ประชาชนไว้ใจได้หรือไม่

ทั้งนี้ ถ้าเห็นว่าเรื่องนี้มีมูลก็จะส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาคำตอบว่าใครเป็นคนบกพร่อง ผิดพลาด และตั้งราคาเกินจริง และจะส่งเรื่องไปยังดีเอสไอดำเนินการต่อไป ซึ่งในวันนี้ดีเอสไอได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่โรงแรมศรีพันวาแล้ว หากมีข้อมูลเพิ่มเติมก็จะนำมาพิจารณาร่วมด้วย