นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ส.ส.พะเยา พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการลงพื้นที่พบปะประชาชนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคแทบทุกจังหวัดที่มีการปลูกข้าว ได้รับการร้องเรียนจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ว่า ได้รับความเดือดร้อนอย่างรุนแรงเพราะขายข้าวไม่ได้ราคา ขาดทุนเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะปีนี้ ราคาข้าวเหนียวจากเดิมขายได้ 11 บาทต่อกิโลกรัม แต่ปัจจุบันราคารับซื้อจากโรงสีเพียง 8 บาทต่อกิโลกรัม ในขณะที่ข้าวหอมมะลิ โรงสีรับซื้อในราคา 10 บาทต่อกิโลกรัมเท่านั้น เกษตรกรจำต้องขายข้าวทั้งน้ำตาเพราะหากไม่ขายก็ไม่มีเงินใช้จ่ายในครัวเรือน ให้ลูกหลานไปโรงเรียน

จึงอยากจะถามไปยังรัฐบาลว่าในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ รัฐบาลปล่อยให้นายทุนเอาเปรียบเกษตรกรได้อย่างไร รัฐบาลควรรีบประกาศมาตรการในการที่จะช่วยเกษตรกร มาตรการชดเชยให้พี่น้องเกษตรกร รวมทั้งนโยบายประกันราคาข้าวที่ชัดเจนควรประกาศให้เกษตรกรรับทราบ ไม่ควรทอดทิ้งเกษตรกรให้นายทุนกดขี่อย่างเช่นในปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม ชาวนาถูกเอารัดเอาเปรียบต้องทำนาทั้งน้ำตา ขายข้าวขาดทุนก็ต้องขาย ทั้งๆที่รัฐบาลช่วยได้ แต่รัฐเลือกที่จะไม่ช่วยมากกว่า อยากแนะให้รัฐบาลวางทุกอย่างลงแล้วให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาปากท้องประชาชน จะมีมาตรการอะไรเพื่อช่วยเหลือประชาชนก็ประกาศมาอย่านิ่งเฉย เพราะทุกวันนี้เกษตรกร เหมือนถูกรัฐบาลทอดทิ้ง ปล่อยให้เผชิญปัญหาโดยลำพัง เหมือนไม่มีรัฐบาลที่ทำเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง