พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ภาคตะวันออก ณ เรือหลวงจักรีนฤเบศร จอดเทียบท่า ภายในท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยเมื่อเดินทางถึงเรือหลวงจักรีนฤเบศร ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ขึ้นแท่นรับการยิงสลุตคำนับ โอกาสนี้ กองเรือยุทธการ ได้จัดเรือหลวงบางปะกง ทำการยิงสลุตเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บัญชาการทหารเรือจำนวน 19 นัด

จากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือ กล่าวให้โอวาทแก่กำลังพล โดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า การมาตรวจเยี่ยมหน่วยของกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบในวันนี้ ถือเป็นความตั้งใจหลังจากที่รับหน้าที่ผู้บัญชาการทหารเรือ ซึ่งพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่สำคัญที่เป็นที่ตั้งของหน่วยกำลังหลักที่สำคัญของกองทัพเรือ ทั้งในส่วนกำลังรบ ส่วนยุทธบริการและส่วนการศึกษา โดยมีกำลังพลของกองทัพเรือปฏิบัติงานในพื้นที่นี้เป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ ต้องการให้กำลังใจและมีโอกาสใกล้ชิดกำลังพลหน่วยห่างไกลมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยในกองทัพเรือ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในกรุงเทพหรือหน่วยงานต่างจังหวัด ซึ่งถือว่าทุกหน่วยมีความสำคัญเหมือนกันทุกหน่วย เนื่องจากองค์ประกอบสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนกองทัพเรือให้สามารถปฏิบัติทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ก็คือหน่วยงานทุกหน่วยงานในกองทัพเรือนั่นเอง

สำหรับนโยบายที่ได้มอบให้กับทุกหน่วยกำลังพลทุกนายของกองทัพเรือจะต้องช่วยกันขับเคลื่อนอย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไป ดังนั้น การปฏิบัติหน้าที่นับต่อจากนี้ไป พร้อมขอให้กำลังพลทุกคน ยึดมั่นและมีอุดมการณ์ในการทำหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ มีความวิริยะอุตสาหะ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและดำรงตนอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ทุกหน่วยจะต้องทำงานด้วยความสมัครสมาน สามัคคี มีจิตใจที่มั่นคงแน่วแน่และมีเป้าหมายเดียวกัน
คือการปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติและราชนาวีที่เรารัก ซึ่งผมมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยคุณลักษณะของความเป็นชาวเรือ ที่ต้องทำงานร่วมกันเป็นทีม

ซึ่งภายหลังการให้โอวาทแก่กำลังพล ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เดินทางต่อไปยัง กองบัญชาการป้องกันชายแดน จังหวัดจันทบุรีและตราด