นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวถึงความเชื่อมั่นในการทำงานของนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่ากระทรวงการคลังคนใหม่ ว่า เป็นบุคคลที่เหมาะสม เพราะในหลายเรื่องเคยทำงานมาแล้ว ทั้งการที่เคยเป็นเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. ดูเรื่องภาพรวมเศรษฐกิจมาแล้ว เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และทำงานร่วมกับรัฐบาล และนายกรัฐมนตรีมาก่อน จึงเชื่อว่า จะทำงานกับรัฐบาลได้ดี

โดยภาคเอกชน ก็พร้อมให้ความร่วมมือในการผลักดันมาตรการต่างๆ ทั้งทางการคลังและภาษี จึงหวังว่าจะเป็นที่พึ่งของภาคเอกชนได้