นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า หลังจากที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. มีมติอนุมัติ ในการเปิดประเทศตามข้อเสนอของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นั้นลักษณะเป็นการเปิดประเทศ จะเป็นการจำกัดจำนวน จำกัดพื้นที่ โดยเมือง หรือพื้นที่ที่เปิดจะต้องมีสถานการณ์ที่ ใกล้เคียงกับเมืองไทยไม่มีการแพร่กระจาย และคนที่เข้ามาต้องมาอยู่อาศัยแบบระยะยาว และต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณะกักตัว 14 วัน อีกทั้งจะต้องมีหลักฐานการชำระเงินที่พักอาศัยนอกเหนือจากการกักตัว ดังนั้นการเปิดไม่ใช่ลักษณะการเปิดประเทศแบบทั่วไป ซึ่งขอให้เชื่อมั่นว่าประเทศไทยมีระบบสาธารณะสุขที่ดี ประชาชนคนไทยมีการป้องกันที่ดี จึงไม่น่าจะเกิดการระบาดของโควิด-19 รอบที่ 2 และไทยมีความพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวแน่นอน

ทั้งนี้ มองว่า หลังจากเทศกาลกินเจ คาดว่าจะมีกรุ๊ปใหญ่ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเต็มขีดความสามารถ 1,200 คนต่อเดือน ส่วนในเดือนตุลาคม มียอดที่ยืนยันการเข้าประเทศมา 200-300 คน โดยการเปิดประเทศครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นการฟื้นฟูประเทศ

อย่างไรก็ตาม อยากฝากให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นในระบบสาธารณะสุขของเมืองไทยและอย่าการ์ดตก ซึ่งจะเป็นการป้องกันที่ดี ส่วนการเปิดประเทศไปจนถึงสิ้นปียังไม่สามารถระบุได้ว่า จะมียอดนักท่องเที่ยวถึง 3,000 คน หรือไม่ ต้องติดตามการทำงานและปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อปรับแก้ไข