นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย หรือ สรท. เปิดเผยว่า ถึงแม้สรท.จะมองว่า การส่งออกในช่วงที่เหลือของปีนี้จะปรับตัวดีขึ้นได้ตามความต้องการของตลาดโลกที่เริ่มมีมากขึ้น และการส่งออกของไทยได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว แต่ยังคงเป็นห่วงในเรื่องของการขาดแคลนตู้ขนส่งสินค้าที่มีอยู่อย่างจำกัดในเวลานี้ เพราะถึงแม้ว่าจะมีคำสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศแต่หากไม่สามารถบริหารจัดการตู้ขนส่งสินค้าให้เพียงพอกับความต้องการที่มีเพิ่มมากขึ้นได้ อาจเป็นอุปสรรคต่อการส่งออกสินค้าในอนาคต ทำให้การส่งออกไม่สามารถเติบโตได้อย่างที่คาดการณ์ไว้

ซึ่งในส่วนนี้ทางสรท. ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาดูแลในเรื่องของการบริหารจัดการอย่างจริงจัง โดยเฉพาะในเรื่องของการกำหนดค่าบริการขนส่งสินค้าทั้งระบบ เพื่อทำให้การแข่งขันไม่ผูกขาด คล่องตัวและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย