นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี ที่ปรึกษาด้านการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ เปิดเผยถึงผลการจัดงานซับคอนไทยแลนด์ 2020 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน ที่ผ่านมา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ว่า การจัดงานก่อให้เกิดการจับคู่เจรจาธุรกิจ 1,277 คู่ มูลค่าการเชื่อมโยง 3,889 ล้านบาท โดยมีผู้เข้าร่วมงานตลอด 4 วัน จำนวน 12,487 คน “การเจรจาจับคู่ทางธุรกิจในงานซับคอนไทยแลนด์มีมูลค่าสูงถึง 3,889 ล้านบาท ถือเป็นสิ่งที่ เกินความคาดหมายเนื่องจากมีระยะเวลาในการเตรียมงานเพียง 2 เดือนเพราะผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 โดยอุตสาหกรรมที่มีการจับคู่ธุรกิจมากที่สุดคืออุตสาหกรรมยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ โดยนักลงทุนต่างชาติที่เข้าร่วมจับคู่เจรจาธุรกิจแบบออนไลน์กับผู้ประกอบการไทยได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ และสหรัฐอเมริกา”

สำหรับงานซับคอนไทยแลนด์ 2020เป็นงานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่รวมความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตแบบครบวงจรและงานจับคู่ธุรกิจครั้งสำคัญแห่งปี รวบรวมผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมกว่า 200 รายโดยในปีนี้จัดงานในรูปแบบไฮบริด เอ็กซ์ซิบิชั่น ที่ใช้เทคโนโลยีออนไลน์ดิจิทัลผสมผสานกับการจัดงานแสดงสินค้าทั่วไปตอบโจทย์อุตสาหกรรมยุคนิวนอร์มอล